10. obletnica delovanja Skupnosti naravnih parkov Slovenije

Letošnje leto je leto velikih obletnic s področja ohranjanja narave v Sloveniji, predvsem tistih, ki se dotikajo zavarovanih območij. Zavidljiv uvod v letošnje posebno leto je napovedala že lanskoletna 100. obletnica Spomenice - prvega celovitega naravovarstvenega programa na tleh Slovenije, ki je nastala v okviru Odseka za varstvo prirode in prirodnih spomenikov.

Posebna obeležja praznujejo posamezni parki: Triglavski narodni park (60 let ustanovitve in 40 let Zakona o Triglavskem narodnem parku); Kozjanski park (40 let zakona o zavarovanju); Regijski park Škocjanske jame (35 let od vpisa na seznam svetovne dediščine UNESCO in 25 let zakona); Krajinski park Sečoveljske soline (20 let vladne uredbe); Krajinski park Radensko polje (10 let vladne uredbe).

Kot češnja na vrhu torte ali pika na i, pa letošnje leto zaključuje tudi 10. obletnica Skupnosti naravnih parkov Slovenije. Pred 10. leti, 20. oktobra 2011, je v Notranjih goricah, na sedežu Krajinskega parka Ljubljansko barje, potekalo ustanovno srečanje vseh zaposlenih znotraj uprav takratnih naravnih parkov. 11 predstavnikov upravljavcev takratnih zavarovanih območij narave je takrat podpisalo Dogovor o ustanovitvi Skupnosti naravnih parkov Slovenije (SNP). Danes skupnost združuje 15 zavarovanih območij narave. Od leta 2011 dalje vsako leto eden od naravnih parkov predseduje skupnosti. Naloge skupnost izvaja na podlagi programa, ki ga pripravijo in sprejmejo vsi člani SNP na začetku prevzema mandata predsedovanja. V letu 2021 Skupnost naravnih parkov Slovenije vodi Kozjanski park.

Dogajanje v parkih lahko spremljate na spletnih straneh Triglavski narodni park; Kozjanski park; Notranjski regijski park; Park Škocjanske jame; Krajinski park Debeli rtič; Krajinski park Goričko; Krajinski park Kolpa; Krajinski park Ljubljansko barje; Krajinski park Logarska dolina; Krajinski park Pivška presihajoča jezera; Krajinski park Radensko polje; Krajinski park Sečoveljske soline; Krajinski park Strunjan; Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter Naravni rezervat Škocjanski zatok.

Informacije o aktualni ponudbi v vseh parkih so združene na spletni strani www.naravniparkislovenije.si, kjer poteka tudi skupna aktivnost parkov, namenjena osnovnošolcem. Aktivnost smo poimenovali PARKOSLOVJE. Osnovnošolci lahko skupaj z mentorji vsako leto raziskujejo naravne parke tako, da rešujejo naloge. Naloge so tematsko obarvane in vsako leto znova dokazujejo, kako raznolika in bogata je Slovenija. V tekočem šolskem letu vabimo k raziskovanju pisanega sveta cvetlic. Pridružite se lahko tukaj


Podpisniki in podpisnice dogovora leta 2011

Naravni parki na eni karti in evropske pohodniške poti