Razstava Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta na gradu Grad

Na gradu Grad gostimo razstavo Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta, ki je nastala v sklopu projekta LIFE NATURAVIVA, Biodiverziteta - umetnost življenja, v katerem je Javni zavod Krajinski park Goričko projektni partner. Razstava obsega roll-up panoje na katerih je z besedo in fotografijami prikazanih osem osnovnih in najpogostejših ekosistemov v Sloveniji ter njihove značilnosti, s katerimi pomembno prispevajo k skupni biodiverziteti Slovenije. Predstavljeni so gozd, kulturna krajina, visokogorje, naselja, celinske vode, mokrišča, morje in podzemlje. 


Razstava v grajskem stolpu   T. Koltai


 T. Koltai

Razstava je na ogled v okroglem stolpu.  

Vabljeni.

    top