Posajenih štirideset posamičnih sadnih dreves

 S. Dešnik, JZ KPG

Na dan Zemlje, 22. aprila 2021, smo v okviru projekta Gorička krajina pričeli s sajenjem 13 od 40 načrtovanih posamičnih sadnih dreves, ki bodo zasajena na izbranih mestih v prostoru Krajinskega parka Goričko. Skupno je bilo zasajenih je bilo 20 hrušk in 20 skoršev. Zadnja hruška je bila posajena v dobrovniških goricah in zadnji skorš v Peskovcih. Akcijo so zaključile drobne dežne kapljice, ki jih bodo drevesa potrebovala za svojo rast.


Drevesa so bila zasajena na izpostavljenih mestih, kjer jih bo čez nekaj let za označevanje teritorija uporabljal veliki skovik ali čuk   S. Dešnik

Glavni namen tega naravovarstveno-krajinskega ukrepa je izboljšati življenjske razmere za velikega skovika, eno od ciljnih vrst projekta, ki posamična drevesa v krajini uporablja predvsem kot pevsko mesto za označevanje teritorija in privabljanje samičk, neredko v teh velikih drevesih z dupli tudi gnezdi in lovi velike žuželke.

Posamična drevesa v kulturni krajini imajo tudi številne druge vloge, saj tvorijo kisik in so ponor toplogrednih plinov, ponujajo senco, dajejo značilno podobo kulturni krajini in prepoznavnost prostoru.


Drevesa bodo svojo vlogo pričela verjetno opravljati šele čez nekaj let   S. Dešnik

Lokacije so bile skrbno izbrane in so razpršene po celotnem območju Natura 2000 Goričko, pri čemer so bili glavni kriteriji za izbor mest, da gre za izpostavljeno mesto v odprti krajini ali na pobočju ter gre za območja, kjer primanjkuje primernih posamičnih dreves.
Nova drevesa rastejo v naslednjih krajih: Andrejci, Bodonci, Budinci, Čepinci, Dobrovnik, Dolenci, Dolnji Slaveči, Gerlinci, Gornji Petrovci, Gornji Slaveči, Grad, Hodoš, Ivanjševci, Ivanovci, Kobilje, Krašči, Križevci, Kruplivnik, Kuštanovci, Kuzma, Lončarovci, Markovci, Martinje, Moščanci, Pečarovci, Peskovci, Prosečka vas, Prosenjakovci, Ratkovci, Selo, Serdica, Stanjevci, Šalamenci, Šalovci, Trdkova, Večeslavci, Vidonci, Ženavlje.