Obvestilo o izboru predstavnika zainteresirane javnosti v Svetu Javnega zavoda Krajinski park Goričko

Javni zavod Krajinski park Goričko je 18.3.2021 objavil poziv nevladnim organizacijam na območju Krajinskega parka Goričko za imenovanje kandidatov za predstavnika zainteresirane javnosti  v svetu Javnega zavoda Krajinski park Goričko za naslednje mandatno obdobje 2021-2025. Rok za oddajo predlogov kandidatov je bil 19.4.2021. Zavod je v razpisanem roku prejel le en predlog. Predlagani kandidat je Jože Rituper iz Pečarovec, ki ga je predlagalo Goričko drüjštvo za lepše vütro. Ker je predlagani le eden kandidat glasovanje ni potrebno.

Obveščamo vas, da bo predstavnik zainteresirane javnosti v Svetu Javnega zavoda Krajinski park Goričko za naslednje mandatno obdobje 2021-2025 Jožef Rituper.

Lep pozdrav,

Direktorica zavoda
Stanislava Dešnik, univ.dipl.inž.kraj.arh.