Prosto delovno mesto za določen čas - naravovarstveni sodelavec III

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih
Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (za določen čas)

NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - M/Ž – koordinator projekta  (nadomeščanje odsotnega delavca)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Visokošolska strokovna izobrazba, naravoslovne, agronomske ali ustrezne družboslovne smeri (prva stopnja), VII/1 TR,
 • 12 mesecev delovnih izkušenj,
 • vsaj A2 stopnja znanja angleškega jezika po evropski jezikovni lestvici CEFR,
 • zahtevno delo z urejevalniki besedil Microsoft Office Word, zahtevno delo s preglednicami Microsoft Office Excel, osnovno poznavanje operacijskih sistemov in osnovno računalniško oblikovanje,
 • poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda,
 • vozniški izpit kategorije B.

Dodatna zaželena znanja za zasedbo delovnega mesta:

 • Sposobnost projektnega vodenja in organizacije dela na projektu
 • komunikacijske sposobnosti,
 • poznavanje naravovarstvene problematike projekta Gorička krajina in poznavanje ekologije vrst ter habitatnih tipov območja Natura 2000 Goričko,
 • osnovna raven poznavanja Programa razvoja podeželja.

Delovno področje in naloge:

 • Koordiniranje dela na projektu,
 • izvajanje projektnih aktivnosti,
 • priprava projektnih poročil in zahtevkov za izplačila, pisanje prispevkov za glasila ter spletno stran,
 • nagovarjanje kmetov in sklepanje pogodbenega/skrbniškega varstva s kmeti in lastniki kmetijskih zemljišč, izvedba nakupa zemljišč,
 • strokovna vodenja in komunikacija z drugimi ciljnimi skupinami projekta,
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnih strokovnih gradiv,
 • sodelovanje pri razvojnih programih,
 • strokovne naloge z delovnega področja,
 • sodelovanje pri oblikovanju programskih rešitev s predlogi ukrepov,
 • druge naloge po navodilu nadrejene osebe.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokumentov, ustnega preizkusa in razgovora.  Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 7 mesecev oziroma do 30. 11.2021, s polnim delovnim časom (osem ur /dan).

Prijava mora vsebovati:

-          pisno vlogo z življenjepisom, euro-pass

-          dokazilo o pridobljeni izobrazbi,

-          dokazilo o znanju angleškega jezika,

-          kopija vozniškega dovoljenja,

-          druga dokazila.

Izbrani kandidati bo delo opravljal na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, v odvisnosti  od stanja epidemije deloma od doma.
Kandidati naj pošljejo e- prijave z dokazili do vključno 14. 4. 2021 na naslov: lidija.bernjak@goricko.info

Kandidat bo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od objave prostega delovnega mesta.

Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič)

Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park Goričko:
Stanislava Dešnik