Program dela in finančni načrt JZ KPG za leto 2021

Program dela s finančnim načrtom Javnega zavoda Krajinski park Goričko je bil potrjen na seji Sveta zavoda 28. januarja 2021.

Minister za okolje in prostor, mag. Andrej Vizjak, je Sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Javnega zavoda Krajinski park Goričko za leto 2021, podpisal 22. marca 2021.

Vsi dokumenti so pripeti.