Biodiverziteta v naravnih parkih Slovenije

V projektu LIFE NATURAVIVA sodeluje tudi pet slovenskih naravnih parkov in prav vsako zavarovano območje odlikuje izjemna biodiverziteta ter pestra naravna in kulturna dediščina. 

TRIGLAVSKI NARODNI PARK
Triglavski narodni park je edini slovenski narodni park in največje zavarovano območje v Sloveniji.


Triglavski narodni park  A. Zdešar

NA ČUDOVITIH POTEH JULIJSKIH ALP
Triglavski narodni park ponuja številne pohodne in tematske poti v osrčju našega edinega narodnega parka. Za ljubitelje narave so še posebno zanimive številne tematske naravoslovne poti. Za lažje načrtovanje obiska je TNP izdal posebno zloženko z vsemi potmi.

TRIGLAVSKA ZAKLADNICA
Spoznajte Triglavski narodni park in druga biosferna območja v Sloveniji s pomočjo spletne učilnice Triglavska zakladnica, ki ponuja zabavo in znanje za vse starosti.

KOZJANSKI PARK
Kozjanski regijski park je eden od treh regijskih parkov v Sloveniji, ki je najbolje poznan po biotsko raznovrstnih travnikih in številnih visokodebelnih sadovnjakih. Večji del parka je varovan tudi v sklopu evropskega ekološkega omrežja Natura 2000, od leta 2010 pa se širše območje Kozjanskega z Obsoteljem ponaša s statusom biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje pod zaščito Unesca v okviru programa MAB (Man and Biosphere).

 

GRAJSKA POT
Grajska pot Podsreda ( zemljevid) se nahaja v osrčju Kozjanskega parka in je del pešpoti Podsreda. Poteka od srednjeveškega trga Podsreda, mimo Levstikovega mlina na reki Bistrici ter nato skozi gozd do gradu Podsreda. Pot je označena s smernimi in informacijskimi tablami, s pomočjo katerih lahko obiskovalci raziskujejo izjemno biotsko pestrost in bogato kulturno dediščino. Pot je dolga 2,5 km. Zadnja točka poti je posvečena posebnim živalskim prebivalcem gradu Podsreda - netopirjem.

ZGODBE IZ NARAVE
V Kozjanskem parku so v okviru aktivnosti projekta LIFE NATURAVIVA zapisali enajst zgodb iz narave in jih obogatili z risbami šolarjev iz osnovnih šol Kozje, Lesično, Bistrica ob Sotli, Bizeljsko, Podčetrtek, Artiče, Koprivnica in Pišece. Kratke zgodbe so namenjene predstavitvi povezanosti in soodvisnosti živih bitij v naravi. Knjižica je dostopna tu.

NOTRANJSKI REGIJSKI PARK
Notranski regijski park obsega območje Cerkinškega jezera z okolico, ki ga zaznamjuje visoka ohranjenost naravnih življenjskih prostorov in številni naravni spomeniki, kot je Rakov škocjan. Eno od biotsko najbolj pestrih območij v Sloveniji je od leta 2006 tudi eno od treh slovenskih območij na seznamu mednarodno pomembnih Ramsarskih območij na svetu.  

 

KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE
Krajinski park Ljubljansko barje leži na južnem delu našega glavnega mesta. Območje odlikuje velika mozaičnost mokrotnih travnikov, njiv, jarkov in mejic na prostrani ravnici ob reki Ljubljanici. Na območju še danes uspevajo drugod izredno redke rastlinske vrste, kot je močvirska logarica in živijo vrste, ki so marsikje drugje že izginile. Posebnost območja so ostanki nizkega in visokega barja Poleg bogate naravne dediščine, je Ljubljansko barje izredno bogato s kulturno dediščino, ki izvira še iz časev prazgodovinskih kolišč. Kolišča so vpisana tudi na seznam kulturne dediščine UNESCO.  

LJUBLJANSKO BARJE NA POŠTNIH ZNAMKAH
Krajinski park Ljubljansko barje je v knjižici Ljubljansko barje na poštnih znamkah zbral znamke, ki jih je izdala Pošta Slovenije. Znamke z motivi živalskih in rastlinskih vrst, ki jih lahko najdemo tudi na Ljubljanskem barju, z motivi bogate kulturne dediščine in osebnosti, ki so delovale ali iskale navdih v tem prostoru, so opremljene tudi z opisi. Knjižica je dostopna tu.