LIFE NATURAVIVA


A LIFE NATURAVIVA általános célkitűzése Szlovénia természeti értékeinek és ezek jelentőségének feltárása, illetve rámutatni az ezeket fenyegető veszélyekre. Külön figyelmet kapnak az endemikus és veszélyeztetett fajok. Milyen következményekkel jár egy faj kihalása? Milyen előnyökkel jár a gazdag biológiai sokszínűség, és milyennel járhatna, ha jobban megismernénk és okosan hasznosítanánk, anélkül, hogy kárt tennénk benne?

Mivel a legtöbb tevékenység a védett területeken valósul meg, így a projektbe öt szlovén natúrparkot is bevontunk. Mivel azonban „mindenhol a természet vesz bennünket körül”, a parkokon kívüli természetről sem feledkezünk meg. A biodiverzitás értékéről szóló üzenetnek Szlovénia legkisebb csücskébe is el kell jutnia. Így aztán ezt összekapcsoljuk a kulturális örökséggel és a művészettel, ötvözzük a rendezvényekkel és koncertekkel, megszólítjuk az erre nem számító, kulturális és művészeti eseményekre kíváncsi közönséget, hogy információt kapjon a természet veszélyeztetettségéről: maga a természet a művészet és a kultúra legerősebb megihletője. Az eseményekről készített felvételeket promóciós rövidfilmekként fogjuk felhasználni.
A biodiverzitásról és annak megőrzéséről, különböző módszerekkel, különböző célcsoportoknak az ismereteit kívánjuk bővíteni, az óvodásoktól az egyetemistákig, a gazdálkodóktól a politikusokig. Részt veszünk vásárokon, kiállításokon és környezetismereti napokon is. Nem utolsó sorban a projekt a turisztikai szervezetek előtt is feltárja Szlovénia zöld zugainak sajátosságait és biológiai sokszínűségét, miközben lehetőséget teremt a természetet kímélő, fenntartható turizmusfejlesztésre is.