Nedeljska kuhinja na Murskem valu

Poslušajte nas na Murskem valu v nedeljo, 22. novembra 2020, med 10.30 in 12.00.

V nedeljski kuhinji bomo predstavili akcije NAJ travnik, NAJ travniški sadovnjak, NAJ ograček in NAJ brajdo 2020. Akcije izvajamo v sodelovanju z Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije-zavod iz Murske Sobote, Goričkim drüjštvom za lepše vütro in Sadjarskim društvom Pomurja. V akcijah nagrajujemo lastnike travnikov, sadovnjakov ter vrtov, ki z naravi prijaznim načinom gospodarjenja ohranjajo kulturno krajino in dediščino Goričkega.  

Več o akcijah bodo povedali Stanka Dešnik, Gregor Domanjko, Kristjan Malačič, Zita Flisar-Novak, Vlado Smodiš in Marjetka Škafar. Oddajo bo vodila Mihaela Kalamar.