Z dobrim sodelovanjem dosegli povečanje števila netopirjev

Nekdanji šoli v Kančevcih domačini pravijo Bedenička šola. Nekoč hram učenosti ima danes drugo pomembno vlogo. Podstrešje in klet te stavbe sta izrednega pomena za ohranjanje netopirjev na Goričkem. Na podstrešju je kotišče malega podkovnjaka in v kleti zatočišče in prezimovališče te vrste. V prostoru, kjer je nekoč prebival učitelj z družino, je od leta 2019 urejena edina stalna razstava o netopirjih v Sloveniji.


Kotišče malega podkovnjaka   G. Domanjko

Netopirje, vrste mali podkovnjak, je na podstrešju nekdanje šole leta 2014 odkrila zaposlena v Centru za kartiranje favne in flore. Naštela je 13 primerkov. Veselje ob odkritju je bila zadržano, ker je dotrajana streha prepuščala padavinsko vodo. V primeru podrtja trohnečih letvic in tramov, bi streha pod sabo pokopala celotno stavbo. Stavbi in porodniški skupini malega podkovnjaka je grozilo uničenje. Z namenom poiskati rešitev za ohranitev netopirjev in stavbe, so se leta 2016 srečali predstavniki Javnega zavoda Krajinski park Goričko (JZ KPG) in Župnije Kančevci.
Rešitev in finančna sredstva so pozneje našli s podpisom pogodbe v okviru projekta Gorička krajina, ki se financira iz sredstev Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje izvajanja 2014-2020. Župnija je po podpisu pogodbe z JZ KPG obnovila streho in se zavezala k ohranjanju netopirjev v stavbi. JZ KPG pa je vložil proejkatna sredstva v pripravo in namestitev že omenjene razstave PreŽiveti z netopirji.

V tem času se je število kotečih netopirk na podstrešju ves čas povečevalo. Od prvotnih 13 v 2014 se je število netopirk, ki se vračajo na kotišče, povečalo na 57 primerkov v 2020. Od vseh prisotnih netopirk na kotišču jih ima približno 2/3 vsako leto tudi mladiče.


Čiščenje gvana pod kotiščem in na stopnišču   G. Domanjko 

Večje število netopirjev običajno pomeni tudi več gvana v stavbi. In ker je bilo sodelovanje med JZ KPG in Župnijo Kančevci vedno odlično, smo se tudi letos dogovorili, da v začetku novembra skupaj očistimo gvano. Pri tem smo pazili, da 50 netopirjev v kleti, ki se že pripravljajo na zimsko spanje ali pa že spijo, nismo preveč motili.