NAJ ograček in NAJ brajda na Goričkem v 2020

Na javni poziv za NAJ ograček z brajdo v 2020 se je prijavilo 9 lastnikov.

Strokovna komisija s člani iz Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Kmetijsko-gozdarskega zavoda v M. Soboti in članov Goričkoga Drüjštva za lepše vütro si je "ogračeke in brajde" ogledala 3. julija 2020 v sestavi: dr. Tanja Simonič Korošak, Oblikovanje krajine, Jožica Kapun Maršik, Kmetijsko gozdarski zavod, KGZ, M. Sobota, Lovro Vehovar, GDLPV, Brigita Šušteršič, GDLPV in Stanka Dešnik, univ.dipl.inž.kraj.arh., Javni zavod Krajinski park Goričko.

Ugotovitev članov komisije je, da so Ogračeki na Goričkem pestri in živi ter, da se pri pridelavi zelenjave za prehrano družine ljudje vse bolj izogibajo uporabi kemičnih sredstev. Vedenje in zavest o brezplačni pomoči narave pri vzgoji rastlin se krepi in gre v smeri krepitve zdravja telesa in zdravega okolja. Pridelovalni vrtovi so hkrati prostor za sprostitev in podoba značaja družine, ki biva v hiši ter ureja vrt po lastnem vedenju, občutku za lepo in potrebah družinskih članov. Delo v vrtu je bilo v času trajanja epidemije izjemno pomembno, kar je komisija opazila ob obisku. Vsi obiskani ogračeki so bili zgledno urejeni a vendar so po mnenju komisije trije izstopali.

Priznanja in nagrade za NAJ ograček 2020 prejmejo: 

  1. Tanja Borovšak, Suhi Vrh 27a

  2. Zdenka Cer, Gornji Petrovci 90

  3. Majda Zrinski, Lucova 46 

Priznanje in nagrado za NAJ brajdo prejmeta Boštjan in Danijela Gjergjek-Flisar, Korovci 28.

NAJ ograček 2020 (foto: S. Dešnik)
Ograček Tanje Borovšak je izjemen iz več vidikov tako po uporabi gradiva za obrobe, urejanja poti, utrjevanja brega pred plazenjem, uporabi rastlin in urejanju več kotičkov za posedanje, razmišljanje in opazovanju rasti.

  

 

Ograček Zdenke Cer je razsežen, sestavljen iz več delov od zelenjavnega, sadnega in vinogradniškega dela. Posebna skrb je namenjena starim sadnim sortam zasajenim na novo in ker je ograček na robu gozda je vrtnine sicer potrebno varovati pred objedanjem divjadi, hkrati pa je tudi brezplačne pomoči narave dovolj.

 

Ograček Majde Zrinski ima več prvin, ki ga loči od drugih. Poleg vzorno obdelanega zelenjavnega vrta je tu prijeten del za družinska slavja v senci velikih dreves. V ogračeku je vidno spoštovanje do dediščine in inovativni skrbi za domače kokoši.

 

Priznanje in nagrado za NAJ brajdo prejmeta Boštjan in Danijela Gjergjek-Flisar, Korovci 28.

NAJ brajda 2020 (foto: S. Dešnik) 
Ekološka kmetija Boštjana in Danijele Gjergjek-Flisar sloni na reji goveda, ki se pase v bližini hiše. Sredi pašnika je brajda s samorodnicami, ki jo ohranjajo in polnijo steklenice z grozdnim sokom.

Vsem prejemnikom priznanj in nagrad iskreno čestitamo in vabimo k sodelovanju v prihodnjem letu. Razpis bo podoben letošnjemu, ki je še objavljen.