NAJ ograček z brajdo na Goričkon 2020

Grad 22.4. 2020, dan Zemlje

JAVNI POZIV

Goričko drüjštvo za lepše vütro in Javni zavod Krajinski park Goričko in v sodelovanju z Javnim zavodom za kmetijstvo in gozdarstvo, M. Sobota in Biotehniško šolo Rakičan, šestič razpisujejo ocenjevanje za:

»NAJ OGRAČEK z brajdo na Goričkon«, za izbor najlepšega, najbolj raznovrstnega gospodinjskega vrta po izboru strokovne komisije v Krajinskem parku Goričko.

Predmet razpisa
Predmet javnega poziva so vrtovi v Krajinskem parku Goričko, ki imajo poleg oskrbne tudi kulturno-krajinsko in naravovarstveno vrednost. Namen izbora je spodbuditi gopodinje/ce, da pridelujejo hrano za družino na naravi prijazen način in pri tem skrbijo tudi za videz kulturne krajine, nadaljevanje tradicije, ohranjanje sort ter tudi za ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst v Naturi 2000 na območju Krajinskega parka Goričko. Komisija je posebej pozorna tudi na "brajdo" in "lugaš" na vrtu ali ob hiši.

Pogoji za prijavo
Na izbor se lahko prijavijo vse osebe, ki so lastniki ali uporabniki vrta na območju Krajinskega parka Goričko. Vsakega prijavitelja bo obiskala strokovna komisija. Vrt si bo ogledala po predhodni najavi in ga ocenila na podlagi objavljenih kriterijev: vključevanje v krajino, skrb za prostoživeče živali, skrb za okolje, pestrost vrst gojenih rastlin, način gospodarjenja, urejenost, splošni vtis.

Rok in način prijave
Prijave za »NAJ OGRAČEK« v Krajinskem parku Goričko zbiramo do 19. junija 2020. Po izteku časa za prijave se bomo z vsakim od prijavljenih dogovorili o obisku komisije, ki si bo ob navzočnosti lastnika/ce oz uporabnika/ce vrt ogledala. Ogledi bodo potekali med 29. junijem in 3. julijem 2020.

Izpolnjeno Prijavnico, ki je objavljena spodaj,zbira Štefka Fujs na na elektronskem naslovu stefka.fujs@goricko.info ali po pošti na Grad 191, 9264 Grad. Informacije na tel. številki 02 551 88 60, ali mobilni št. 041 659 436.

Nagrade
Prvi trije najboljši po izboru komisije za Naj ograček na Goričkon bodo nagrajeni s praktičnimi nagradami donatorjev.

Razglasitev
Razglasitev najlepšega vrta bo na prireditvi Den meštrof in Praznik buč, ki jo organizirata Goričko drüjštvo za lepše vütro in DKŽ Klas, v Bodoncih, v nedeljo 6. septembra 2020.

Stanislava Dešnik,
direktorica, Javni zavod Krajinski park Goričko

Marjetka Škafar,
predsednica, Goričko drüjštvo za lepše vütro

Opombe: 
- zaposleni v Javnem Zavodu Krajinski park Goričko in njihovi najožji sorodniki, ki imajo vrt na Goričkem, so izključeni iz tekmovanja.

Člani strokovne komisije:
dr. Tanja Simonič Korošak, Oblikovanje krajine
Simona Potočnik, Biotehniška šola Rakičan
Breda Vičar, Kmetijsko gozdarski zavod, KGZ, M. Sobota
Jožica Kapun Maršik, Kmetijsko gozdarski zavod, KGZ, M. Sobota
Lovro Vehovar, GDLPV
Brigita Šušteršič, GDLPV
Stanka Dešnik, Javni zavod Krajinski park Goričko