Prosto delovno mesto: Naravovarstveni nadzornik II M/Ž za določen čas

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih
Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (za določen čas)

1. NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II - M/Ž

Delovno mesto je objavljeno na spletni  strani in v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje Murska Sobota.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • Visokošolska univerzitetna izobrazba (1 bolonjska stopnja) ali Visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja ali 1 bolonjska stopnja)naravoslovne ali druge ustrezne smeri, TR: VII/1
  • 36 mesecev delovnih izkušenj,
  • izpit iz upravnega postopka,
  • izpit za pridobitev potrdila o usposobljenosti za naravovarstvenega nadzornika,
  • preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
  • vozniški izpit kategorije B.


Dodatni zaželena in potrebna znanja:

  • osnovno raven znanja enega svetovnega jezika,
  • poznavanje dela z računalnikom,
  • usposobljenost za vodenje obiskovalcev,
  • usposobljenost na področju varstva naravne in kulturne dediščine, prostorskega in regionalnega razvoja ter razvoja podeželja,
  • poznavanje  področja zavarovanega območja,
  • celovito poznavanje področja dela, komunikacijske sposobnosti.


Delovno področje in naloge:

  • izvajanje nadzora in javnih pooblastil skladno z veljavno zakonodajo ter vodenje zahtevnejših postopkov,
  • obveščanje, strokovna pomoč, izobraževanje, vodenje in ozaveščanje obiskovalcev zavarovanega območja ter sodelovanje z lokalnimi prebivalci ter opremljanje in vzdrževanja parkovne infrastrukture,
  • priprava in vodenje posebnih strokovnih programov ter sodelovanje pri razvojnih programih,
  • redno opazovanje in zbiranje podatkov, priprava poročil in seznanjanja pristojnih služb o kršitvah v parku,
  • spremljanje rabe naravnih vrednot
  • interpretacija narave za različne ciljne skupine
  • druge naloge po navodilu nadrejene osebe.


Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 12 mesecev od  predvidoma  1.6.2020 do 31.5.2021.

Prijava mora vsebovati:

  • pisno ali e- vlogo z življenjepisom, euro-pass,
  • dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
  • dokazilo o opravljenih izpitih in izobraževanjih,
  • dokazilo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije,
  • druga dokazila, ki potrjujejo izpolnjevanje dodatnih in zaželenih znanj.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili  do vključno  15.5.2020 na naslov:
Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad ali na lidija.bernjak@goricko.info

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 20 dni od objave prostega delovnega mesta.
Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič)

Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park Goričko
Stanislava Dešnik