Prosto delovno mesto: Naravovarstveni sodelavec M/Ž za določen čas

Grad, 9. 4. 2020

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih
Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (za določen čas)

NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - M/Ž – terenski upravljavec projekta 2

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • Visokošolska strokovna izobrazba, naravoslovne, agronomske ali ustrezne družboslovne smeri (prva stopnja), VII/1 TR,
  • 12 mesecev delovnih izkušenj, osnovno znanje angleškega ali nemškega jezika,
  • zahtevno delo z urejevalniki besedil, zahtevno delo s preglednicami, osnovno poznavanje operacijskih sistemov in osnovno računalniško oblikovanje
  • poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda,
  • vozniški izpit kategorije B.


Dodatna potrebna in zaželena znanja za zasedbo delovnega mesta:

  • Osnovna raven znanja iz projektnega vodenja, poročanja in organizacije delovnih procesov,
  • dobre komunikacijske sposobnosti,
  • izkušnje pri rokovanju z motornimi kosilnicami in motorno žago, 
  • zaželen je vozniški izpit kategorije F in G.
  • poznavanje naravovarstvene problematike projekta Gorička krajina in poznavanje ekologije vrst ter habitatnih tipov območja Natura 2000 Goričko.
  • osnovna raven poznavanja Programa razvoja podeželja.


Delovno področje in naloge:

  • Vodenje in nadzor košnje oziroma obnove travnikov na območju Natura 2000 Goričko,
  • fizična pomoč pri zasaditvi dreves tradicionalnih sadnih sort,
  • nagovarjanje kmetov in sklepanje pogodbenega varstva s kmeti in lastniki kmetijskih zemljišč,
  • koordiniranje in izvajanje drugih projektnih aktivnosti in kontrola izvedenih ukrepov na terenu,
  • pisanje prispevkov za glasila ter spletno stran,
  • strokovna vodenja in komunikacija z drugimi ciljnimi skupinami projekta,
  • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnih strokovnih gradiv,
  • strokovne naloge z delovnega področja,
  • sodelovanje pri oblikovanju programskih rešitev s predlogi ukrepov,
  • druge naloge po navodilu nadrejene osebe.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokumentov in razgovora.  Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas  od predvidoma 1.5.2020 do 20.2.2021 s poskusno dobo 3 mesecev in s polnim delovnim časom (8ur/dan).

Prijava mora vsebovati:

  • pisno vlogo z življenjepisom, euro-pass
  • dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
  • dokazilo o znanju tujega jezika,
  • kopija vozniškega dovoljenja,
  • druga dokazila.

Izbrani kandidat  bo delo opravljal na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili do vključno 17.4.2020 na e-naslov: lidija.bernjak@goricko.info  ali naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.


Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od objave prostega delovnega mesta.
Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187 ali lidija.bernjak@goricko.info (Lidija Bernjak Sukič)

Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park Goričko
Stanislava Dešnik