Prosto delovno mesto: Naravovarstveni sodelavec III M/Ž - koordinator za kmete, zaposlitev za določen čas

Grad, 17.3.2020.

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (za določen čas)

NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - M/Ž – koordinator za kmete

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Visokošolska strokovna izobrazba, naravoslovne, agronomske ali ustrezne družboslovne smeri (prva stopnja), VII/1 TR,
 • 12 mesecev delovnih izkušenj,
 • osnovno znanje angleškega ali nemškega jezika,
 • zahtevno delo z urejevalniki besedil, zahtevno delo s preglednicami, osnovno poznavanje operacijskih sistemov in osnovno računalniško oblikovanje
 • poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda,
 • vozniški izpit kategorije B.

Dodatna potrebna znanja in izkušnjeter zaželene veščine za zasedbo delovnega mesta:

 • Sposobnost projektnega vodenja in organizacije,
 • komunikacijske sposobnosti,
 • izkušnje pri rokovanju z motornimi kosilnicami, 
 • poznavanje naravovarstvene problematike projekta in poznavanje ekologije vrst ter habitatnih tipov območja Natura 2000 Goričko.
 • osnovna raven poznavanja Programa razvoja podeželja.

Delovno področje in naloge:

 • Vodenje in nadzor delovnega procesa ohranjanja travniških habitatnih tipov in vzpostavitve visokodebelnih sadovnjakov,
 • koordiniranje in izvajanje projektnih aktivnosti in kontrola izvedenih ukrepov na terenu,
 • nagovarjanje kmetov in sklepanje pogodbenega/skrbniškega varstva s kmeti in lastniki kmetijskih zemljišč,
 • pisanje prispevkov za glasila ter spletno stran,
 • strokovna vodenja in komunikacija z drugimi ciljnimi skupinami projekta,
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnih strokovnih gradiv,
 • strokovne naloge z delovnega področja,
 • sodelovanje pri oblikovanju programskih rešitev s predlogi ukrepov
 • druge naloge po navodilu nadrejene osebe.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženihdokumentov in razgovora s primernimi kandidati.  Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 18 mesecev od predvidoma 1.4.2020 do 30.11.2021 s poskusno dobo 3 mesecev in s polnim delovnim časom (8 ur/dan).

Prijava mora vsebovati:

-          pisno vlogo z življenjepisom, euro-pass

-          dokazilo o pridobljeni izobrazbi,

-          dokazilo o znanju tujega jezika,

-          kopija vozniškega dovoljenja,

-          druga dokazila.

Izbrani kandidati bodo delo opravljali na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili do vključno 24.3.2020 na e-naslov: lidija.bernjak@goricko.infoali po pošti na naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 GRAD

Razgovori s kandidati bodo potekali po tem, ko bodo prenehali veljati ukrepi v zvezi s stanjem pojava korona virusa COVID -19.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni od objave prostega delovnega mesta.

Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič)

Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park Goričko

Stanislava Dešnik