Spomladansko čiščenje gnezdilnic za ptice

Gnezdilnice za večje ptice duplarje, kot so smrdokavra, zlatovranka in veliki skovik imajo lahko pozitiven učinek na gnezdilni uspeh teh ptic. Hkrati pa lahko na krajši rok nadomestijo naravna dupla v sadnih drevesih visokodebelnih sort ali v drugih drevesih, v katerih te ptice gnezdijo. Pri tem je zelo zaželeno, da gnezdilnice vsako ali vsako drugo leto pregledamo, jih očistimo ali po potrebi popravimo, da ne predstavljajo morebitne pasti za ptice.

Zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko in prostovoljci pregled gnezdilnic in njihovo čiščenje opravimo v jeseni ali zgodaj spomladi, pred začetkom gnezdenja ptic. Z odstranitvijo gnezdilnega materiala ali sršenjih gnezd odstranimo tudi morebitne zunanje zajedavce ptic, kot so pršice, bolhe in perojedi, ki so ostali v gnezdilnici. Za lažje gnezdenje, smrdokavri in velikemu skoviku v gnezdilnico dodamo še pest lesnih opilkov. Ker te vrste ptic ne prinašajo gnezdilnega meteriala, lesni opilki poskrbijo za mehkejšo podlago v gnezdilnici. 

Foto: M. Podletnik

    top