Delovno mesto: Naravovarstveni svetovalec - M/Ž - preklic

Obvestilo: razpis je bil neuspešen in umaknjen.

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih
Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosta delovna mesta (za določen čas)

1. NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC  - M/Ž 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba naravoslovne ali druge ustrezne smeri, TR: VII/2
 • 2  leti delovnih izkušenj,
 • osnovna raven znanja angleškega jezika (alternativa: nemški jezik),
 • vozniški izpit kategorije B.

Dodatna potrebna in zaželena znanja za zasedbo delovnega mesta:

 • poznavanje naprednih orodij v Excelu in osnov poznavanja GIS,
 • izkušnje z delom v ekipi sodelavcev,
 • osnovno poznavanje upravljanja zavarovanih obmčij narave,
 • poznavanje ekologije kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in habitatnih tipov za Goričko.

Delovno področje in naloge:

 • sodelovanje pri pripravi in izvajanju programov s področja dela,
 • metodološke, organizacijske in operativne strokovne naloge z področja delovanja zavoda,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
 • oblikovanju programskih rešitev in razvojnih nalog ter sistemskih rešitev,
 • koordiniranje dela in izvajanje projektnih aktivnosti,
 • pisanje prispevkov in drugih potrebnih poročil,
 • druga dela po navodilu nadrejene osebe.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokumentov, na podlagi pisnega preizkusa in razgovora. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas  od predvidoma 1.3.2020 do 30.9.2023,s poskusno dobo 3 mesecev in s polnim delovnim časom (osem ur /dan).

Prijava mora vsebovati:

-          vlogo z življenjepisom, euro-pass

-          dokazilo o pridobljeni izobrazbi,

-          dokazilo o znanju angleškega jezika,

-          kopija vozniškega dovoljenja,

-          druga dokazila.

Izbrani kandidati bodo delo opravljali na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili do vključno 10.2.2020 na naslov: lidija.bernjak@goricko.info Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od objave prostega delovnega mesta.
Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič)

 

Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park Goričko:

Stanislava Dešnik