Prosto delovno mesto: Naravovarstveni sodelavec III - M/Ž

Grad, 22. januar 2020

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih
Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (za določen čas)

NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - M/Ž – terenski upravljavec projekta 2

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Visokošolska strokovna izobrazba, naravoslovne, agronomske ali ustrezne družboslovne smeri (prva stopnja), VII/1 TR,
 • 12 mesecev delovnih izkušenj,
 • osnovno znanje angleškega ali nemškega jezika,
 • zahtevno delo z urejevalniki besedil, zahtevno delo s preglednicami, osnovno poznavanje operacijskih sistemov in osnovno računalniško oblikovanje
 • poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda,
 • vozniški izpit kategorije B.


Dodatna potrebna in zaželena znanja za zasedbo delovnega mesta:

 • Osnovna raven iz projektnega vodenja, poročanja in organizacije delovnih procesov,
 • dobre komunikacijske sposobnosti,
 • izkušnje pri rokovanju z motornimi kosilnicami in motorno žago, 
 • zaželen je vozniški izpit kategorije F in G.
 • poznavanje naravovarstvene problematike projekta Gorička krajina in poznavanje ekologije vrst ter habitatnih tipov območja Natura 2000 Goričko.
 • osnovna raven poznavanja Programa razvoja podeželja.


Delovno področje in naloge:

 • Vodenje in nadzor košnje oziroma obnove travnikov na območju Natura 2000 Goričko,
 • fizična pomoč pri zasaditvi dreves tradicionalnih sadnih sort,
 • nagovarjanje kmetov in sklepanje pogodbenega varstva s kmeti in lastniki kmetijskih zemljišč,
 • koordiniranje in izvajanje drugih projektnih aktivnosti in kontrola izvedenih ukrepov na terenu,
 • pisanje prispevkov za glasila ter spletno stran,
 • strokovna vodenja in komunikacija z drugimi ciljnimi skupinami projekta,
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnih strokovnih gradiv,
 • strokovne naloge z delovnega področja,
 • sodelovanje pri oblikovanju programskih rešitev s predlogi ukrepov
 • druge naloge po navodilu nadrejene osebe.


Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokumentov in razgovora.  Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 12  mesecev od predvidoma 21.2.2020 do 20.2.2021.  


Prijava mora vsebovati:

-          pisno vlogo z življenjepisom, euro-pass

-          dokazilo o pridobljeni izobrazbi,

-          dokazilo o znanju tujega jezika,

-          kopija vozniškega dovoljenja,

-          druga dokazila.

Izbrani kandidati bodo delo opravljali na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili do vključno  27.1.2020 na e-naslov: lidija.bernjak@goricko.info

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od objave prostega delovnega mesta.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič)

 

Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park Goričko
Stanislava Dešnik