Odstranili golobje in netopirsko gvano v dveh cerkvah

Na podstrešju cerkve Marijinega vnebovzetja pri Gradu se nahaja največje znano kotišče navadnega netopirja (Myotis myotis) na območju Natura 2000 Goričko. Od več kot 180 odraslih netopirjev te porodniške skupine, jih je v letu 2019 kotilo vsaj 80 netopirk. Število netopirjev v porodniški skupini iz leta v leto počasi narašča. Leta 2014 jih je bilo 96 odraslih netopirjev oz. netopirk, v letu 2018 pa 138. Z namenom, da stanje ohranjenosti na podstrešju in v zvoniku cerkve še naprej ostane ugodno, sta se Župnija Grad in Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG) dogovorila za odstranitev netopirskega gvana na podstrešju (»ladja« cerkve) in v zvoniku cerkve ter za namestitev lesenega podesta nad zvonovi, ki bo v prihodnje prestrezal gvano pred padanjem po zvonovih in mehanizmu za zvonjenje. Pred tem sta bili decembra 2018 ob cerkvi nameščeni novi svetili s posebnima maskama, ki osvetljujeta samo fasado cerkve, ne osvetljujeta pa zgornjega roba strehe, kjer netopirji deloma izletavajo iz cerkve.

Prvi del čistilne akcije smo zaposleni v JZ KPG izvedli že v marcu 2019, ko smo očistili gvano na podstrešju. Drugi del smo izvedli v januarju 2020, ko smo na podstrešju cerkve ponovno odstranili gvano netopirjev po kotitvi v 2019, hkrati pa smo očistili vse lesene in betonske etaže v zvoniku skupaj z namestitvijo lesenega podesta in plastične folije nad zvonovi. Folija bo služila lažjemu odstranjevanju gvana v prihodnje. Nameščena je tako, da ne moti preletov netopirjev iz spodnjih etaž v vrh zvonika, kamor se netopirji občasno umaknejo. Namen akcij je predvsem izboljšati sprejemljivost netopirjev med lastniki ali upravljavcev teh objektov z namenom dolgoročnega ohranjanja teh pomembnih zatočišč netopirjev. 

Zaposleni v JZ KPG smo skupaj z domačini v januarju odstranili golobje in netopirsko gvano tudi v evangeličanski cerkvi v Gornjih Petrovcih. V njej prebiva manjša porodniška skupina poznega netopirja (Eptesicus serotinus), ki je v letu 2019 skupaj štela 18 odraslih netopirjev in mladičev. Odstranitev gvana je bila v Gornjih Petrovcih bolj zamudna kot iz cerkve pri Gradu, saj je bilo golobjega gvana veliko več kot netopirskega. Ocenjujemo, da je bilo iz cerkve v Gornjih Petrovcih ostranjeno od 100 do 120 kg golobjega in netopirskega gvana, med tem ko smo iz cerkve pri Gradu odstranili približno 30 kg gvana netopirjev in drobirja zidnih ometov.