Prvo odstranjevanje netopirskega gvana uspešno zaključeno

Zaposleni v JZ Krajinski park Goričko smo v sredo, 27. marca izvedli čistilno akcijo, v kateri smo odstranili netopirske in golobje iztrebke (gvano) iz prvih dveh etažah cerkvenega zvonika in iz podstrešja cerkve Marijinega vnebovzetja pri Gradu. Ob koncu čistilne akcije smo skupaj zbrali približno 60 kg netopirskega gvana in 50 kg golobjega gvana. Na delu podstrešja, kjer se v poletnih mesecih najraje zadržujejo netopirji, smo ob tem namestili manjši leseni podest in na njega pritrdili plastično ponjavo. S tem se bo v prihodnje olajšano čiščenje gvana, ampak smo tudi s temi mali ukrepi (lesenimi podesti in plastična ponjava) preprečili negativne učinke gvana na podstrešno konstrukcijo.


Količina gvana je bila precejšnja (foto: G. Domanjko)

Podstreha in zvonik v omenjeni cerkvi skupaj predstavljata pomembno zatočišče porodniške kolonije navadnega netopirja. Sodeč po podatkih pridobljenih s popisov, je to ključno netopirsko zatočišče, saj njihovo število z leti narašča. Leta 2018 jih je bilo zabeleženih 138, predlani 127, leta 2015 pa 86 (podatki so pridobljeni iz Monitoringov populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev). Netopirji so za človeka in druge živalske vrste pomembni tudi zato, ker so nepogrešljiv člen v prehranjevalni verigi, saj z lovljenjem nočnih žuželk uravnavajo njihovo število (en netopir lahko upleni do 2.500 komarjev v eni noči).

Čistilna akcija je potekala v okviru projekta Gorička krajina, ki ga ne bi izvajali, če Goričko ne bi bilo del ekološkega omrežja območij Natura 2000.

Besedilo in slika: Gregor Domanjko, Larisa Gregur