Poročila in raziskave

V rubriki Publikacije in poročila so objavljene publikacije JZ KPG, poročila različnih inventarizacij, popisov, monitoringov itd. 

2019

Monitoring in izlov signalnega raka (Pacifastacus leniusculus) v reki Kučnici. Inštitut Lutra, 2019.
Preberite več. 

Inventarizacija invazivnih tujerodnih vrst rastlin na območju naravnih vrednot državnega pomena na območju KPG. Center za kartografijo flore in favne, 2019.
Preberite več

Poročila in publikacije projekta Gorička krajina so objavljena tukaj

 

 

top