NAJ travniški sadovnjak v Krajinskem parku Goričko v 2019

Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja javni poziv za

NAJboljši/NAJlepši travniški sadovnjak v Krajinskem parku Goričko v letu 2019

Predmet razpisa

Predmet javnega poziva so travniški visokodebelni sadovnjaki v zavarovanem območju narave in krajine, v Krajinskem parku Goričko in v evropsko varovanem območju narave, Natura 2000, ki imajo pomembno naravovarstveno, krajinsko ter antropološko vrednost in so urejeni v skladu z dobro kmetijsko prakso. Namen izbora je spodbuditi lastnike travniških sadovnjakov, da negujejo in ohranjajo ekstenzivne sadovnjake, ki so življenjsko pomembni za redke in ogrožene živalske ter rastlinske vrste.

Pogoji razpisa

Na izbor se lahko prijavijo vse osebe, ki so lastniki ali najemniki travniških sadovnjakov na območju Krajinskega parka Goričko. Vsakega izmed prijavljenih bo obiskala strokovna komisija in jih ocenila na podlagi pripravljenih kriterijev. Komisija bo ocenjevala vitalnost dreves, prisotnost dupel in gnezdilnic, pestrost sadnih sort, floristično sestavo travniške ruše, način in število košenj, skrb za okolje in rastne razmere ter urejenost in videz sadovnjaka.

Razglasitev NAJ SADOVNJAKA 2019 bo na GRAJSKEM BAZARJU 12. oktobra 2019 OB 10.30 na gradu Grad. Podeljena bodo tudi priznanja in praktične nagrade.

Rok in način prijave

Prijave za izbor NAJ travniški sadovnjak zbiramo do 6. oktobra 2019 na naslovu Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad ali na elektronskem naslovu kristjan.malacic@goricko.info. Več informacij na tel. št. 041 670 956. Prijavnico najdete na spletni strani www.park-goricko.org.

V času med 7. in 9. oktobrom si bo komisija ob prisotnosti lastnika ogledala sadovnjak in ga strokovno ocenila.