Ptice kulturne krajine

V skupino ptic kulturne krajine prištevamo vrste, ki so življenjsko vezane na kulturno kmetijsko krajino. Rumenega strnada (Emberizza citrinella) in prosnika (Saxicola rubicola) najpogosteje vidimo posedati na količkih in ograjah. V visokodebelnih sadovnjakih poleg petja smrdokavre in velikega skovika, slišimo značilno pesem "vid vid vid vid" vijeglavke (Jynx torquilla). To majhno žolno je skoraj nemogoče videti, saj se zaradi varovalne barve perja popolnoma zlije z lubjem dreves. Na vzhodu KPG lahko opazimo divjo grlico (Streptopelia turtur). Prepelica (Coturnix coturnix) se ponoči oglaša iz žitnih polj. Prebivalka visokodebelnih sadovnjakov in svetlih gozdov je žolna pivka (Picus canus), katero zlahka prepoznamo po značilnem padajočem oglašanju piv-piv-piv. 

Smrdokavra

Po videzu ena od najbolj eksotičnih ptic na Goričkem, čeprav je tipična prebivalka mozaične kulturne krajine.

Veliki skovik

Majhna sova, ki je ravno v KP Goričko zastopana z drugo največjo populacijo v Sloveniji.  

Bela štorklja

Simbol Pomurja gnezdi v širokih dolinah Goričkega.  

Hribski škrjanec

Hribski škrjanci so na žalost v KP Goričko vedno redkejši. 

Rjavi srakoper

V mejicah gnezdi rjavi srakoper (Lanius collurio). 

Škorec

Ena od najpogostejših gnezdilk visokodebelnih sadovnjakov, ki izginja tudi zaradi izgube mest za gnezdenje.