Metulji

Vrstno pestri travniki, mejice in gozdovi so življenjski prostor 100-tim vrstam dnevnih metuljev in več tisoč vrstam nočnih metuljev. Dnevni metulji, ki so ponavadi bolj pisanih barv in vzorcev, so dobro poznani večini ljubiteljem narave. Citronček, belini in okarčki so pogosti obiskovalci tudi naših vrtov. Nočni metulji so veliko manj raziskani, čeprav so vrstno številčnejše zastopani. 
Vrste in razširjenost dnevnih metuljev so bile raziskane in čezmejno popisane v projektu Krajina v harmoniji na območju Krajinskega parka Goričko in Narodnega parka Őrség. Natisnjen je bil Atlas dnevnih metuljev / Nappali lepke atlasz / Butterfly atlas v slovenskem, madžarskem in angleškem jeziku, Öriszentpéter, 2012.

Za ljubitelje narave in metuljev je Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije sodelovalo pri izdelavi vodnika za hitro in lahko prepoznavanje najpogostejših metuljev. 

Dnevni metulji

Na območju KP Goričko je bilo doslej zabeleženih 100 vrst dnevnih metuljev od 180 vrst dnevnih metuljev, ki živij...

Nočni metulji

V Sloveniji živi več kot 3400 vrst nočnih metuljev. 

Strašničin in temni mravljiščar

Strašničin in temni mravljiščar imata na Goričkem najbolj sklenjeni in številčni populaciji v Sloveniji. ...

Travniški postavnež

Eden izmed najbolj ogroženih metuljev na Goričkem živi na vlažnih travnikih. 

Varstvo metuljev

Metulji so ena od najbolj ogroženih skupin živali, ki jih ogroža predvsem izginjanje cvetočih travnikov.