JAVNI ZAVOD

Oktobra 2013 je Goričko postalo zavarovano območje narave in ga od takrat varujemo kot Krajinski park Goričko. Januarja 2004 je bil ustanovljen Javni zavod Krajinski park Goričko s sedežem v gradu Grad, s katerim od leta 2005 tudi upravlja. Javni zavod zaposluje strokovnjake, katerih glavne naloge so: skrb za ohranjanje takšne rabe zemljišč, izvajanje dejavnosti in posegov, ki varujejo naravne vrednote in biotsko raznovrstnost; ohranjanje stanja v prostoru, ki zagotavlja ugodno stanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst; ohranjanje za park značilne mozaične krajine in naloge, ki varujejo naravne vrednote in ohranjajo biotsko raznovrstnost ter krajinsko pestrost in so v skladu z načrtom upravljanja parka.

Uprava JZ Krajinski park Goričko

Uprava Krajinskega parka Goričko deluje v prostorih gradu Grad. 

Projekti

Javni zavod Krajinski park Goričko del aktivnosti namenja prijavi in izvedbi projektov, ki jih razpisujejo raznovrst...

Kolektivna blagovna znamka Krajinski park Goričko

K varovanju narave in kulturne pestrosti območja prispevajo prebivalci parka, rokodelci, kmetje in ponudniki storite...

Za šolarje

Znanje je zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika. O naravi se največ naučimo med raziskovanjem le-te. Mlajše...

Javni razpisi

Objave razpisov Javnega zavoda Krajinski park Goričko za prosta delovna mesta, javna naročila za nakup opreme in iz...

top