BEE(A)WARE

Projekt z naslovom Multidisciplinarna krepitev zmogljivosti in razvoj novih rešitev z namenom ohranjanja, varovanja in povečanja števila ogroženih skupin divjih opraševalcev in medonosne čebele v ekosistemu, akronim projekta: BEE(A)WARE, je usmerjen v reševanje skupnih izzivov povezanih z drastičnim zmanjšanjem števila divjih opraševalcev in medonosne čebele na čezmejnem območju Biosfernega območja Mura-Drava-Donava na Hrvaškem in v Sloveniji, nižinskega dela Prekmurja in Krajinskega parka Goričko. 

Projekt Multidisciplinarno jačanje kapaciteta i razvoj novih rješenja u svrhu očuvanja, zaštite i povećanja brojnosti ugroženih zajednica divljih oprašivača i medonosne pčele unutar ekosustava, akronim projekta: BEE(A)WARE, usmjeren je na rješavanje zajedničkih izazova vezanih uz do drastičnog smanjenja broja divljih oprašivača i medonosne pčele u prekograničnom području Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Hrvatskoj i nizinskog dijela Prekmurja i Krajinskog parka Goričko u Sloveniji.


 BEE(A)WARE 

Osebna izkaznica projekta

Multidisciplinarna krepitev zmogljivosti in razvoj novih rešitev z namenom ohranjanja, varovanja in povečanja števila ogroženih skupin divjih opraševalcev in medonosne čebele v ekosistemu.

Vsebina projekta

Glavni cilj projekta je izboljšanje znanja in trenutnih praks o varstvu in ohranjanju divjih opraševalcev ter medonosne čebele s pomočjo skupnih multidisciplinarnih in integriranih orodij.

Novice projekta BEE(A)WARE

V novicah so predstavljene izvedene aktivnosti projekta.