Postavljenih 248 lovilnih prež za velikega skovika

V JZ KPG smo v juliju 2020 nadaljevali s postavljanjem lovilnih prež za velikega skovika. Veliki skovik je majhna sova, ki se hrani s kobilicami, z bramorji, s poljskimi murni in z malimi sesalci. Plen ulovi tako, da nanj preži z višjih točk, kot so drevesa in grmi v mejicah, električnih žic in stebričkov ograj. Plen zgrabi z nogami ali kljunom. Na območjih, kjer teh visokih lovilnih mest primanjkuje, mu pomagamo z nameščanjem lesenih drogov ali prež. Od leta 2018 do julija 2020 smo postavili že 248 visokih lesenih prež in velikemu skoviku pomagali pri lovu. Raziskava prehranjevalnih habitatov skovika z GPS oddajniki je potrdila, da skoviki te lesene preže res uporabljajo.

Prve preže so bile skupaj s prostovoljci DOPPS postavljene že leta 2013. Od leta 2018 jih v JZ KPG postavljamo v okviru projekta Gorička krajina. Do zaključka projekta bo postavljenih skupno 400 lovilnih prež na območjih pojavljanja velikega skovika na Z in SV delu območja Natura 2000 Goričko. 

 

Preže so postavljene na robovih travnikov, da ne ovirajo košnje   G. Domanjko

Lovilne preže so v prvi vrsti namenjene izboljšanju razmer za lov velikemu skoviku. Uporabljajo jih tudi druge ptice kulturne krajine, kot so rjavi srakoper, postovka, kanja in rumeni strnad. Na prežah si občasno odpočijejo tudi bele štorklje. Lovilne preže lahko postavimo tudi na vrtovih in v sadovnjakih, saj s takšnimi prežami privabimo plenilce miši, voluharjev in žuželk. Rjavi srakoper je lovilno prežo uporabil že dobro minuto po njeni postavitvi  G. Domanjko