Naravoslovni in tehnični dnevi

Naravoslovni dnevi

V Javnem zavodu Krajinski park ponujamo naslednje naravoslovne in tehnične dneve: ponudba. 

Brezplačni naravoslovni dnevi v okviru projekta Gorička krajina za OŠ v Krajinskem parku Goričko 

V okviru projekta Gorička krajina k sodelovanju vabimo Osnovne šole z območja Krajinskega parka Goričko. Pripravo in izvedbo naravoslovnih dni vam ponujamo brezplačno. Izvedli jih bomo na območju Krajinskega parka Goričko, oz. v bližini vaše šole.

Tema: Živalstvo in rastlinstvo goričkih travnikov in travniških sadovnjakov  

Čas izvedbe: september 2020 ali april-junij 2021

Primerno za 6.-9. razred

Trajanje: predvidoma 3 šolske ure (oz. po dogovoru z učiteljem)

Več informacij in najave: Darja Kuronja, darja.kuronja@goricko.info, 02 551 88 71

Brezplačni naravoslovni dnevi v okviru projekta Life Naturaviva OŠ v Krajinskem parku Goričko 

V okviru projekta Life Naturaviva vas vabimo k sodelovanju pri naravoslovnih dnevih, ki vam jih ponujamo brezplačno na območju Krajinskega parka Goričko, oz. v bližini vaše šole.

Tema: Pestrost življenja v Krajinskem parku Goričko

Primerno: vsi razredi

Trajanje: predvidoma 3 šolske ure (oz. po dogovoru z učiteljem) 

Več informacij in najave: Tomaž Koltai, tomaz.koltai@goricko.info, 02 551 88 68

 

    top

    X

    Divja Slovenija, gledališče Park, M. Sobota

    NEDELJA, 24. oktober, 19.00