Naravoslovni in tehnični dnevi

Naravoslovni dnevi

Namenjeni so osnovnošolskim in srednješolskim skupinam. V naravi in naravoslovnih sobah na gradu Grad: Kukavica, Upkaš in Vidra, učenci aktivno dopolnjujejo in poglabljajo znanje, ki ga pridobijo med poukom. Spoznavajo nove metode in tehnike raziskovalnega dela in kritično pristopijo k problematiki na terenu. Aktivno opazujejo, spoznavajo in doživljajo določeno življenjsko okolje ter spoznavajo sobivanje človeka z naravo. Cilj, ki ga zasledujemo v Javnem zavodu Krajinski park Goričko, je pozitiven odnos do narave in okolja, v katerem živimo.

Izbirate lahko med vsebinskimi sklopi:
GOZDOVI
STOJEČE, TEKOČE VODE IN MOKRIŠČA
TRAVNIKI
OPAZOVANJE PTIC

Po predhodnem dogovoru lahko združite več vsebinskih sklopov. Vsi učenci dobijo delovne liste in pripomočke, ki jih potrebujejo pri delu. Preden se podate v naravo, ne pozabite na ustrezno obutev in obleko ter zaščito pred klopi in soncem.

Trajanje: 3 šolske ure
Cena na učenca: 3,00 EUR

Trajanje: 5 šolskih ur
Cena na učenca: 4,00 EUR

Več informacij za naravoslovne dneve: Kristjan Malačič
E kristjan.malacic@goricko.info, T 041 670 956

Tehnični dnevi

Ustvarjalna delavnica - izdelovanje zgibanke o zmaju Kaču

Pripoved o zmaju Kaču je še posebej zanimiva, če jo ujamemo v prav posebno zgibano knjižico. Po pripovedi o zmaju Kaču in zlati kroni se posvetimo glavnim osebam in dogajanju v zgodbi. Knjižico oblikujemo v treh sklopih v tehniki zgibanja. V knjižici oživijo graščak, grofica, dvorna gospoda, zmaj Kač, konjar in zlata krona. Učenci izdelajo svojo prvo knjigo, ki jo lahko dopolnijo z besedilom in liki iz zgodbe. Delavnica je lahko del tehničnega dneva. 

Trajanje: 2 šolski uri
Cena na učenca: 3,00 EUR

Ročno tkanje - delavnica

V tkalski delavnici učenci spoznajo pripomočke za izdelavo platna in se sami preizkusijo v tkanju na statvah. Izdelajo tkan izdelek na priročnih statvah. V tkalski delavnici učenci spoznajo:

 • naravne materiale, ki so jih uporabljali na Goričkem za izdelavo oblačil, 
 • naravne materiale, ki so jih uporabljali drugod po Sloveniji za izdelavo oblačil, 
 • pripomočke, ki se uporabljajo pri pridelavi in predelavi lanu,
 • lastnosti blaga iz čistega lanu in mešanico lanu in bombaža, 
 • pripomočke pri pripravi preje za tkanje in
 • postopek tkanja na ročnih statvah, ki ga sami preizkusijo.

Pred izdelavo samostojnega izdelka spoznajo še različne tipe vezave (blago, panama, kepler, atlas). Izdelek - zapestnico izdelajo na priročnih statvah v vezavi platno. Aktivnost se sklada z učnim načrtom pouka gospodinjstva v 5. razredu. 

Trajanje: 2 šolski uri
Cena na učenca: 3,00 EUR

Delavnica lončarjenja

V lončarski delavnici učenci spoznajo tradicionalno domačo obrt na Goričkem. Spoznajo pripomočke in izdelke, kot so jih uporabljali in izdelovali lončarji v preteklosti. Lončarska vretena na nožni pogon so zamenjala vretena, ki jih poganja elektrika. Oblikovanje gline ostaja enako zahtevno, kot je bilo nekoč. Lončarsko delavnico vodi lončar Zelko. 

V lončarski delavnici učenci:

 • spoznajo tradicionalno domačo obrt, 
 • spoznajo pripomočke v lončarski delavnici,
 • spoznajo delo lončarja od priprave gline do dela na vretenu,
 • prosto oblikovanje gline in
 • oblikovanje gline na vretenu.

Trajanje: 2 šolski uri 
Cena po predhodnem dogovoru z lončarjem.    

Več informacij za naravoslovne dneve: 
E vodniki@goricko.info, T 041 659 436