Naravoslovni in tehnični dnevi

Naravoslovni dnevi

Naravoslovni dnevi v Krajinskem parku Goričko so namenjeni osnovnošolskim in srednješolskim skupinam. V naravi in naravoslovnih prostorih na gradu Grad Kukavica, Upkaš in Vidra učenci aktivno dopolnjujejo in poglabjajo znanje, ki ga pridobijo med poukom. Spoznanjo nove metode in tehnike raziskovalnega dela in kritično pristopijo k problematiki na terenu. Aktivno opazujejo, spoznavajo in doživljajo določeno življanjsko okolje ter spoznavajo sobivanje človeka z naravo. Cilj, ki ga zasledujemo v Javnem zavodu Krajinski park Goričko je pozitiven odnos do narave in okolja, v katerem živimo. 

Vsebinski sklopi, ki jih lahko izberete:
GOZD
STOJEČE IN TEKOČE VODE
TRAVNIKI
OPAZOVANJE PTIC
TRAVNIŠKI SADOVNJAKI
GEOLOŠKI ZAKLADI GORIČKEGA
 
Po predhodnem dogovoru lahko združite več vsebinskih sklopov. Vsi učenci dobijo delovne liste in pripomočke, ki jih potrebujejo pri delu. Preden se podate v naravo ne pozabite na ustrezno obutev in obleko ter zaščito pred klopi in soncem. 
 

Trajanje:    

3 šolske ure 

   5 šolskih ur 

Cena na učenca:  

2,50 EUR

   3,30 EUR

 
 


Več informacij: Kristjan Malačič, kristjan.malacic@goricko.info, 02 551 88 68
 

Brezplačni naravoslovni dnevi v okviru projekta Gorička krajina za OŠ v Krajinskem parku Goričko 

V okviru projekta Gorička krajina k sodelovanju vabimo Osnovne šole z območja Krajinskega parka Goričko. Pripravo in izvedbo naravoslovnih dni vam ponujamo brezplačno. Izvedli jih bomo na območju Krajinskega parka Goričko, oz. v bližini vaše šole.

Tema: Živalstvo in rastlinstvo goričkih travnikov in travniških sadovnjakov  

Čas izvedbe: september 2019 ali april-junij 2020

Tema: Netopirji, Kančevci

Čas izvedbe: od oktobra 2019 naprej

Primerno za 6.-9. razred

Trajanje: predvidoma 3 šolske ure (oz. po dogovoru z učiteljem)

Več informacij in najave: Darja Kuronja, darja.kuronja@goricko.info, 02 551 88 71

Brezplačni naravoslovni dnevi v okviru projekta Life Naturaviva OŠ v Krajinskem parku Goričko 

 V okviru projekta Life Naturaviva vas vabimo k sodelovanju pri naravoslovnih dnevih, ki vam jih ponujamo brezplačno na območju Krajinskega parka Goričko, oz. v bližini vaše šole.

Tema: Pestrost življenja v Krajinskem parku Goričko

Primerno: vsi razredi

Trajanje: predvidoma 3 šolske ure (oz. po dogovoru z učiteljem) 

Več informacij in najave: Tomaž Koltai, tomaz.koltai@goricko.info, 02 551 88 68

Tehnični dnevi 

Spoznavanje domačih obrti in dejavnosti v obliki tehničnega dneva učence popelje v čas polpretekle zgodovine. Spoznajo delo mojstrov, pripomočke, ki so jih uporabljali pri delu ter se sami preizkusijo v izbrani spretnosti. 

Ponudba.