Jogszabályok és természetvédelmi felügyelet

A Goričko Tájvédelmi Parkot a Szlovén Köztársaság kormányának rendes ülésén, 2003. október 9-én, Ljubljanában alapították meg A Goričko Tájvédelmi Parkról szóló rendelettel. A természetvédelmi törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény - ZON-C (Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönye, 46/14. szám) hatálybalépésének napján a következő rendelkezések vesztették hatályukat (46. cikk): - a Goričko Tájvédelmi Parkról szóló rendelet 17. cikkének első és harmadik bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye, 101/03. sz.)

Az elfogadott rendelettel összhangban 2004. január 8-án a Szlovén Köztársaság Kormányhatározatával  megalapították a Goričko Tájvédelmi Park Közintézetet. A határozatot a Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönyében (3/2004) tették közzé, amelyet 2005. május 12-én módosítottak: módosított kormányhatározat  (SZK HK 50/2005). 2018. április 5-én a Goričko Tájvédelmi Park Közintézmény létrehozásáról szóló határozatot módosították és kiegészítették. A SZK Hivatalos Közlönye 24/2018. számában tették közzé 2018. április 13-án a 3633. oldalon . A nem hivatalos, tisztázott szöveget  itt jelent meg.

Az alapító határozattal a goričkói várban kapott helyet a Goričko Tájvédelmi Park Közintézet,  9264 Grad, Grad 191 cím alatt. A vár nemzeti jelentőségű műemlék, amelyet Rendelet véd. (SZK HK 81/1999 és a módosított 55/2002). A kulturális műemlék és vonzáskörzete bemutatása itt található.

Az intézet az elfogadott alapszabályzatával összhangban működik, amelyet 2004. július 8-án, a Goričko TP Közintézete tanácsának első ülésén fogadnak el, és amelyet 2005. január 21-én tettek közzé a SZK 6/2005 sz. Hivatalos Közlönyében. Az alapszabály szövege itt olvasható.

2016-ban a közintézet tanácsa 5. ülésén, 2016. január 28-án módosították a Goričko TP Közintézete alapszabályát. Az intézet alapítója, a Szlovén Köztársaság kormánya 2016. április 12-i határozatával hozzájárult az alapszabály módosításához.

A Szlovén Köztársaság kormányának módosító határozatát és az alapszabály nem hivatalos, egységes szerkezetbe foglalt szövegét az ezen az oldalon található mellékletben találja.

A kormány 2018. április 5-én elfogadta a Goričko Tájvédelmi Park Közintézet létrehozásáról szóló határozat módosításáról szóló határozatot, amelyet a Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönyében ( UL RS 24/2018) lett közzétéve. A módosítások a további feladatok ellátására, a nyilvántartásba vett tevékenységekre, és a szakértői tanács összetételére vonatkoztak.

A kormány 2018. november 6-án határozatot adott ki a Goričko Tájvédelmi Park Közintézet, Grad 191, 9264 Grad, törzsszám: 1930621 kijelöléséről a listán felsorolt, a Szlovén Köztársaság tulajdonában lévő ingatlan üzemeltetőjeként, amely e melléklet szerves részét képezi. A határozat és a melléklet az alábbiakban lett közzétéve.

2020. június 23-án a kormány határozatot fogadott el a Goričko Tájvédelmi Park Közintézet, Grad 191, 9264 Grad, törzsszám: 1930621 kijelöléséről a mellékletben felsorolt, a Szlovén Köztársaság tulajdonában álló ingatlanok üzemeltetőjeként, amely e határozat szerves részét képezi. A határozat és a melléklet az oldal alján található.

Az intézet tevékenységi köre

A Goričko Tájvédelmi Park üzemeltetője a következő tevékenységeket látja el a közszolgáltatáson belül:

• folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi a park természeti értékeinek, biodiverzitásának és a változatos táj állapotát, és beszámolókat készít a park állapotáról;

• gondoskodik az e rendelet szerinti védelmi rendszerek, természetvédelmi feladatok és fejlesztési irányelvek végrehajtásáról vagy azokat végrehajtja;

• gondoskodik a park természeti értékeinek fenntartásáról, helyreállításáról és állagának védelméről;

• együttműködik a Szlovén Köztársaság Természetvédelmi Intézetével a parkra vonatkozó természetvédelmi irányelvek elkészítésében;

• koordinálja és figyelemmel kíséri a parkkal kapcsolatos kutatási feladatokat;

• részt vesz nemzetközi projektekben, a park működtetéséhez szükséges források megszerzése céljából is, a park bemutatóiban és szakmai kutatásában, és gondoskodik a vállalt projektek megvalósításáról;

• gondoskodik a park bemutatásáról, amely magában foglalja a természetvédelem fontosságának tudatosítását is;

• hozzáférést biztosít a parkkal kapcsolatos információkhoz és működteti a park információs központját;

• együttműködik a helyi közösségekkel a park védelme és fejlesztése céljának elérésében;

• együttműködik a park területén található telkek tulajdonosaival, és szakmai segítséget és tanácsokat nyújt számukra;

• az állam tulajdonában lévő parkban található ingatlanokat üzemelteti, az üzemeltetés a JZ KPG feladata;

• elkészíti a park látogatóinak szánt tartalmakat, és karbantartja a parkbéli infrastruktúrát;

• a park üzemeltetési terve alapján elfogadja a park éves munkaprogramjait, és ellátja vagy gondoskodik a meghatározott feladatok elvégzésében;

• egyéb védelmi és fejlesztési feladatokat végez e rendelettel összhangban,

részt vesz a biológiai sokféleség védelmét szolgáló intézkedések végrehajtásában az ökológiailag fontos területeken, valamint a különleges védelmet élvező térségeken belül és azon kívül, ha ezek a területek területileg kapcsolódnak a védett területhez.

Természetvédelmi felügyelet

A természetvédelmi felügyeleti szolgálatot a Természetvédelmi törvény (SZK HK 56/99. és 46/14.) 155. és 156. cikke alapján szervezik meg, amely előírja, hogy a természetben történő közvetlen felügyeletet a védett terület üzemeltetőjének természetvédelmi felügyelői végzik, közéjük tartozik a Goričko Tájvédelmi Park Közintézet is. A természetvédelmi felügyelőszolgálat szerepe a helyi lakosság természetismereti szemléletformálása, oktatása és a számukra történő tanácsadás. A védett területen alapvető feladatokat látnak el, ezek közé tartozik a tájvédelmi park védelme folyamatos és közvetlen felügyelet elvégzésével a tájvédelmi park területén hatályos védelmi rendszerek és tilalmak végrehajtásával, a környezetvédelem területén hatályos összes előírást figyelembe véve.

Rendelet a természetvédelmi és önkéntes őrszolgálatot ellátók szakképzéséről és vizsgatételükről (SZK Hivatalos Közlöny, 56/15 és 25/17. szám)

Szabálysértési törvény (SZK Hivatalos Közlöny 29/11 – egységes szerkezetű szöveg, 21/13, 111/13, 74/14 – AB határozat, 92/14 – AB határozat, 32/16 és 15/17 – AB határozat.

A természetvédelmi és önkéntes őrszolgálatot ellátók szolgálati jelzéséről, igazolványáról és egyenruhájáról szóló Szabályzat  (SZK Hivatalos Közlöny, 41/15 és 64/17).