Fazekasság

A fazekasság az ősi mesterségek közé tartozik. A dobronaki és a bogojinai plébániához tartozó fazekasok a 18. században céhekbe tömörültek. Földrajzilag és termékeik formaalakja szempontjából két csoportba soroljuk a murántúli fazekasokat: a filovci és a goričkoi csoportba. A szájhagyomány szerint Filovcin a 19. század végén 90 fazekas működött. A Filovci fazekasok az égetett fekete edényekről voltak híresek. Számos fazekas működött Kobiljen is, ahol az utolsó korong 1960-ban állt le. A goričkoi fazekasság központja Moščanci volt, de voltak fazekasok Pečarovcin, Lončarovcin, Fokovcin, A muraszombati járásban 1927-ben 54 működő fazekasműhely volt, az ötvenes évek elején 40, majd 1957-ben már csak mindössze 29. Az olcsóbb fém és bádogedények megjelenésével a fazekasság háttérbe szorult, majd fokozatosan eltűnt, mint mesterség.


Adolf Hašaj fazekasmester termékeivel parasztszekéren, 1960-1970