Veliki skovik in smrdokavra vsako leto zasedeta več gnezdilnic

Javni zavod KP Goričko skupaj s člani Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije na Goričkem že od leta 2009 namešča gnezdilnice za ptice sekundarne duplarje. Duplarji so tiste ptice, ki si ne pletejo gnezd, temveč gnezdijo v duplih dreves. Žolne in detli si dupla izdolbejo sami. Sekundarni duplarji so tiste ptice, ki le zasedejo naravna dupla ali opuščena dupla žoln. Mednje spadajo velika sinica, poljski vrabec, pogorelček, škorec, smrdokavra in veliki skovik. V zadnjih desetih letih smo s skupnimi močmi namestili več kot 370 gnezdilnic. V letošnjem letu so največ gnezdilnic zasedli škorci, tem so sledile velike sinice. Nekaj gnezdilnic so zasedli poljski vrabci (7), brglez (2), pogorelček (5), postovka (2). Za razliko od leta 2018, sršeni gnezdilnic skorajda niso zasedli.

Veliki skovik (Otus scops)

V 19 gnezdilnicah je gnezdil veliki skovik, edina prava selivka med slovenskimi sovami. V največjem številu se pojavlja na Krasu in ob obali, tema območjema pa že sledi Goričko in prav zato je veliki skovik kot kvalifikacijska vrsta varovan na območju Natura 2000 Goričko. Nestanovitno poletno vreme ni ugodno vplivalo na gnezdenje skovikov, saj so ti gnezdili pozneje kot ponavadi. Mladiči velikega skovika so bili v gnezdilnicah še celo v začetku avgusta, kar je izjemno pozno, če vemo, da se na selitev odpravijo po 15. avgustu. Od 19 gnezd, jih je bilo šest neuspešnih. V štirih gnezdilnicah so skoviki opustili valjenje jajc, eno gnezdo z mladiči so uplenile kune, medtem ko je v enem primeru močno neurje uničilo gnezdo, saj je močan veter drevo z gnezdilnico in jajci izruval. Kljub temu je bilo v gnezdilnicah zabeleženih 51 poletelih mladičev.

Smrdokavra (Upupa epops)

Smrdokavra ali po domače upkaš je prav tako kvalifikacijska vrsta območja Natura 2000 Goričko in za razliko od velikega skovika potrebuje več časa, da sprejme gnezdilnice. Od pričetka nameščanja so gnezdile le v par gnezdilnica. V zadnjih dveh letih pa so zasedle precej več gnezdilnic. V letu 2018 so gnezdile že v 12 gnezdilnicah in letos v 14 gnezdilnicah. V nekaterih gnezdilnicah so gnezdile celo dvakrat. Nekaj parov smrdokaver je gnezdilo v že znanih duplih dreves, v katera se smrdokavre vračajo vsako leto. Ohranjanje in varstvo teh dupel je zato še toliko pomembnejše. Veseli nas, da tudi lastniki dreves z dupli vsako leto nestrpno pričakujejo vrnitev smrdokaver.

Letos smo pregled gnezdilnic pričakali polni pričakovanj, saj smo imeli nalogo ponovno »uloviti« deset velikih skovikov, katerim so člani DOPPS v lanskem letu namestili GPS oddajnike. Namen teh oddajnikov je bilo beleženje selitvene poti velikih skovikov z Goričkega v Afriko. Uspešno so bili ponovno ulovljeni štirje veliki skoviki, katerim smo oddajnike sneli in jih nato izpustili nazaj v svobodo. Skoviki so odlično opravili svojo nalogo, saj so to prvi podatki o selitvenih poteh naših skovikov. Zimo so preživeli v Nigeriji. Ob vračanju na Goričko so na dan ob ugodnih vetrovih preleteli tudi več sto kilometrov, kar je še posebno izjemno za majhno ptico, ki tehta toliko kot tablica čokolade.