Pohod po bregaj pa dolaj

Pohod trej kralof na pouti po dolaj pa bregaj (prvi ali drugi vikend v januarju)

KUD Budinci je upravljavec mednarodne pešpoti »na pouti po dolaj pa bregaj,« ki je bila uradno markirana leta 2009. Pot poteka krožno med Budinci in Andovci v Porabju, zajema pa kulturno in zgodovinsko dediščino obeh krajev. Pohode po uradno označeni pešpoti društvo prireja že deset let, pri tem pa aktivno sodeluje s porabskim Kulturno-turističnim društvom Andovci. Z omenjenim društvom je bila leta 2011 podpisana tudi listina o sodelovanju, kar nenazadnje prispeva tudi k ohranitvi slovenskega jezika, kulture in medsebojnega prijateljstva na tem območju. 
Januarja, ob prazniku svetih treh kraljev, pripravljajo člani društva skupaj s prijatelji iz Porabja »pohod trej kralof na pouti po dolaj pa bregaj,« praviloma pred začetkom pohoda pa pripravijo tudi prikaz živih jaslic. 
Na poti, ki vodi skozi gozd, mimo mejnih kamnov, kjer je nekoč tekla železna zavesa in je bilo to za ljudi prepovedano območje gibanja, se pohodniki ustavijo ob kamnu 115, ki označuje najsevernejšo točko Slovenije, nato pa nadaljujejo pot do mesta, kjer je nekoč stala karavla, danes pa je lično urejen lesen nadstrešek. Zatem jih pot vodi do porabske domačije v Andovcih pri malem Triglavu, ki je vedno prava atrakcija za vse pohodnike od blizu in daleč. Pot, ki se začne pri vaško-gasilskem domu v Budincih, se tam tudi vedno zaključi s toplo malico in z željo, da se ob naslednjem pohodu ponovno zbere velika množica ljubiteljev narave in pohodništva.

Budinci 21, 9204 Šalovci

Kontaktna oseba: DAMJANA NEMEŠ
E: damjanaa.nemes@gmail.com
M: 040 427 404
W:www.facebook.com/KUDBudinci/

Kulturno umetniško društvo Budinci je bilo ustanovljeno leta 1987. Želja po druženju je takratne ustanovne člane, ki jih je bilo nekaj deset, vodila v pravno-formalno registracijo društva. 

Začetki delovanja društva so bili osredotočeni na prireditve in veselice v domačem kraju, še danes pa društvo stremi k varovanju kulturne dediščine ter ohranjanju običajev in navad. Vse od ustanovitve je društvo organizator različnih prireditev in ima svoj program dela, ki ga vseskozi nadgrajuje, se pa od ustanovitve dalje ohranja prireditev ob materinskem dnevu, s katero člani društva počastijo vse matere, žene, babice in dekleta. 
V okviru društva, katerega članstvo se zadnja leta giblje okrog številke 80, deluje več skupin, med bolj aktivnimi so ljudske pevke, ki delujejo vse od ustanovitve društva in prepevajo domače ljudske pesmi z Goričkega, Prekmurja in Porabja, folklorna skupina, ki prav tako z vmesnimi prekinitvami deluje vse od ustanovitve društva in skuša ohranjati goričke in porabske plese, ter gledališka skupina, ki je na oder postavila številne krajše skeče ter tri večje igre, v katerih je sodelovalo tudi do 27 članov različnih generacij.
Poleg omenjenih skupin deluje v okviru društva tudi sekcija za prikaz »ribanja in klačenja zelja« na tradicionalen način, ki se v zadnjih letih praviloma predstavlja na Kapüstnem dnevu, prireditvi, ki jo organizira Turistično društvo Dišeči volčin Šalovci. S to sekcijo društvo tako posega na področje etnologije. Močno zastopano pa je v okviru društva tudi področje turizma, predvsem pohodniškega, saj pripravljajo člani že več kot deset let pohode na pouti po dolaj pa bregaj med Budinci na Goričkem in Andovci v Porabju. 
Društvo, ki je medgeneracijsko obarvano, tako pripravlja več tradicionalnih prireditev skozi vse leto, v kolikor pa čas in finančne zmožnosti dopuščata, se člani društva odpravijo tudi na strokovno ekskurzijo po slovenskih ali bližnjih obmejnih krajih.

 

    top

    X

    Preživeti z netopirji

    6. 6., 10.00-17.00 Kančevci, dan odprtih vrat