Sosed k sosedu

Cilj projekta s polnim naslovom "Porabje in Goričko - povezana v kulturi" in akronimom "Sosed k sosedu" je z okrepitvijo kulturne identitete in izkoriščanjem kulturnih potencialov povečati prepoznavnost območja sodelovanja, ki pokriva Porabje na madžarski in Goričko na slovenski strani. Cilj bomo dosegli z aktivnostmi, ki bodo omogočile možnosti za razvoj na področju informacijske družbe in tradicionalne obrti, ter izvajanjem skupnih dogodkov, festivalov in z razvojem novih izdelkov, storitev in dogodkov, povezanih s kulturo, ohranjanjem tradicije in jezika. Več