Zaključen je 5. Mednarodni natečaj v ustvarjanju

Natečaj razpisujemo v okviru sodelovanja uprav zavarovanih območij KP Goričko, NP Raab in NP Őrség. Namenjen je krepitvi sodelovanja osnovnih šol na območju trideželnega parka. V šolskem letu 2018/19 smo prejeli 84 del iz Krajinskega parka Goričko, Naravnega parka Raab in Narodnega parka Őrség. Učenci so dela pripravili v ekipah. Naslov natečaja in knjižna predloga za ustvarjanje je bila zgodba avtorice Dese Muck, Kakšne barve je svet. Učenci so se pod vodstvom mentorjev lotili ustvarjanja in razmišljali o prijateljstvu, drugačnosti, pestrosti... Vsi sodelujoči so se zelo potrudili, za kar si zaslužijo pohvalo. Iz njihovih del lahko razberemo, da so o tematiki razmišljai in svoje razumevanje pestrosti sveta prenesli na papir ali ga prelili v skulpturo/model.

Ocenjevanje del je potekalo 11. aprila 2019 na šoli v kraju St. Martin an der Raab v Avstriji. Tričlanska žirija v sestavi Bojana Keršič Ružič, Eveline Schlager in Kovacs Szilard so pregledali vsa dela in izbrali najboljša v vsaki državi. Iz osnovnih šol na območju KPG smo poleg ilustracij prejeli tudi modele/skulpture, zato se je žirija odločila, da jih oceni ločeno. Avtorji najbolje ocenjenih del v KPG so učenci iz POŠ Bodonci, OŠ Cankova, OŠ Kuzma in OŠ Puconci.

Vsa dela bomo zbrali v elektronski publikaciji. V mesecu juliju bodo razstavljlena na šoli v kraju St. Martin an der Raab. Od avgusta do novembra bodo na ogled obiskovalcem gradu Grad. 

Za mlade ustvarjalce, ki so se uvrstili na prva 3 mesta, bomo skupaj z NP Raab pripravili srečanje ter zabavno in poučno spoznavanje narava Naravanega parka Raab. Srečali se bomo 7. junija 2019 ob 9.00.