Srečanje ponudnikov izdelkov in storitev

Vsakoletno srečanje ponudnikov izdelkov in storitev, ki imajo registrirano dejavnost na zavarovanem območju narave Krajinski park Goričko, je bilo v petek 1. marca 2019 v koncertnem salonu gradu Grad. 

V goste smo povabili predsednico Pomurskega društva dr. Danielo Zavec, ki je svetovala navzočim kako se postaviti na trgu, kako sodelovati in predvsem kako preverjati kakovost svojih produktov. 

Javni zavod je kolektivno blagovno znamko registriral na Uradu RS za intelektualno lastnino leta 2010. Javni pozivi za vpis v kolektivno znamko so bili 2012, 2014, 2016 in 2018. 

Vabila na srečanje smo poslali vsem Imetnikom pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke, ki so objavljeni na spletni strani tukaj in na zemljevidu.

Besedilo in slika: S. Dešnik