Iskanje gnezd travniškega postavneža

Konec avgusta je na sedežu uprave NP Őrség v Őriszentpéteru potekalo 1. srečanje partnerjev na pilotnem območju Őrség-Goričko. Na sestanku so se udeleženci strinjali, da bodo aktivnosti osredotočene na tri ciljne vrste - travniškega postavneža, velikega skovika in hribskega škrjanca. Vse tri vrste se pojavljajo na obeh straneh meje, zato je smiselno načrtovati vzpostavitev kooridorjev med območji ter s tem povezati populaciji med seboj.


Iskanje gnezd gosenic postavneža   M. Podletnik

Sestanku je sledil terenski ogled travnikov na območju NP Őrség, kjer varujejo ogroženega metulja travniškega postavneža. Vrsta je v NP Őrség še relativno pogosta in številčna, saj ji upravljavec parka namenja veliko pozornosti in varstva. Na območju KPG je vrsta izjemno redka in prisotna le še na 2-3 lokalitetah v bližini madžarske meje.