Naravoslovni dnevi

Naravoslovni dnevi v Krajinskem parku Goričko so namenjeni osnovnošolskim in srednješolskim skupinam. V naravi in naravoslovnih sobah na gradu Grad: Kukavica, Upkaš in Vidra, učenci aktivno dopolnjujejo in poglabLjajo znanje, ki ga pridobijo med poukom. Spoznavajo nove metode in tehnike raziskovalnega dela in kritično pristopijo k problematiki na terenu. Aktivno opazujejo, spoznavajo in doživljajo določeno življenjsko okolje ter spoznavajo sobivanje človeka z naravo. Cilj, ki ga zasledujemo v Javnem zavodu Krajinski park Goričko je pozitiven odnos do narave in okolja v katerem živimo. 
 
Izbirate lahko med vsebinskimi sklopi:
GOZD
STOJEČE IN TEKOČE VODE
TRAVNIKI
OPAZOVANJE PTIC
TRAVNIŠKI SADOVNJAKI
GEOLOŠKI ZAKLADI GORIČKEGA
 
Po predhodnem dogovoru lahko združite več vsebinskih sklopov. Vsi učenci dobijo delovne liste in pripomočke, ki jih potrebujejo pri delu. 
Preden se podate v naravo ne pozabite na ustrezno obutev in obleko ter zaščito pred klopi in soncem. 

Trajanje: 3 šolske ure 
Cena na učenca: 2,50 EUR
 
Trajanje: 5 šolskih ur 
Cena na učenca: 3,30 EUR

Več informacij: Kristjan Malačič, kristjan.malacic@goricko.info, T: 02 551 88 68