Mednarodni ustvarjalni projekt 2023/24

4 DRŽAVE, 4 ZAVAROVANA OBMOČJA NARAVE, 1 USTVARJALNI PROJEKT
Življenjska pestrost na travnikih

Pisani in življenjsko pestri travniki so v središču izobraževalnih vsebin v Krajinskem parku Goričko (Slovenija), Naravnem parku Raab (Avstrija), Narodnem parku Őrség (Madžarska) in Skupnosti šol Biosfernega območja Mura-Drava-Donava (Hrvaška).
Travniki so med najstarejšimi polnaravnimi življenjskimi prostori, ki brez človeka ne bi obstajali. Odlikuje jih visoka življenjska pestrost, ki je odraz tradicionalnega ekstenzivnega gospodarjenje s travniki, še posebej v zavarovanih območjih narave. Na različnih vrstah travnikov najdejo dom živalske in rastlinske vrste različnih oblik, barv in velikosti. Nekatere od njih zlahka vidimo, druge le slišimo. Včasih lahko opazimo le njihove sledi. Prav ta življenjska pestrost je bila tema letošnjega ustvarjalnega projekta.

Učenci iz štirih zavarovanih območij narave v štirih državah so bili povabljeni, da raziskujejo čudoviti svet travnikov in narišejo živalske in rastlinske vrste, ki so jim najbolj všeč. Risbe so bile poslane koordinatorjem aktivnosti v posameznem parku.
Prejeli smo 695 risb iz 28 osnovnih šol iz 4 zavarovanih območij narave. Učenci so ustvarili pisan mozaik rastlinskih in živalskih vrst in s tem potrdili, kako vrstno bogati so travniki. Želimo si, da bi tako bogate in pisane lahko občudovale še generacije, ki prihajajo.  

Vse risbe so objavljene v skupnem e-dokumentu ( tukaj) in vsak učenec je prejel pohvalo z majhno nagrado.

Vsem učencem in mentorjem se zahvaljujemo za izjemne risbice. Bralce prispevka vabimo k listanju zbirke risb iz 4 držav. 

Sodelujoče šole

Krajinski park  Goričko
10 Osnovna šola Kuzma
11 Osnovna šola Gornji Petrovci
12 Podružnična osnovna šola Mačkovci
13 Osnovna šola Grad
14 Osnovna šola Sveti Jurij
15 Podružnična osnovna šola Pertoča
16 Podružnična osnovna šola Bodonci
17 Osnovna šola Cankova
18 Osnovna šola Fokovci
19 Osnovna šola Puconci
20 Osnovna šola Bogojina
21 Osnovna šola Črenšovci

Őrségi Nemzeti Park
1 Csaba József Általános Iskola-Csákánydoroszló
2 Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája
3 Őriszentpéteri Általános Iskola
4 Zalalövői Általános Iskola

Naturpark Raab
5 Naturparkschule Volksschule Mogersdorf
6 Josef Reichl Naturparkschule Volksschule St. Martin an der Raab
7 Naturparkschule Volkschule Minihof-Liebau
8 Naturpark Volksschule Neuhaus am Klausenbach
9 Naturparkschule Mittelschule Neuhaus am Klausenbach

Zajednica škola Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Međimurskoj županiji
22 Osnovna škola Mursko Središće
23 Osnovna škola Domašinec
24 Osnovna škola Hodošan
25 Osnovna škola Tomaša Goričanca Mala Subotica
26 Osnovna škola Jože Horvata Kotoriba
27 Osnovna škola Donja Dubrava
28 Osnovna škola Orehovica

 

 

 

 

Javni zavod Krajinski park Goričko v sodelovanju z NP Raab, NP Őrség in Međimurska priroda – Javno ustanovo za zaštitu prirode
vabi k sodelovanju pri mednarodnem ustvarjalnem projektu 

ŽIVLJENJSKA PESTROST NA TRAVNIKIH

Travniki so med najstarejšimi polnaravnimi življenjskimi okolji, ki brez človekove dejavnosti ne bi obstajali. Odlikuje jih visoka življenjska pestrost, ki je odraz tradicionalnega ekstenzivnega gospodarjenja s travniki, še posebej v zavarovanih območjih narave. Na različnih vrstah travnikov najdejo dom številne živalske in rastlinske vrste različnih oblik, barv in velikosti. Nekatere od njih zlahka vidimo, druge le slišimo. Včasih opazimo samo njihove sledi. 
Vabimo vas, da se pridružite mednarodnemu projektu in raziščete travnike v naravi ali na naših spletnih straneh. Uživajte v čudovitem svetu pisanih rastlin in zanimivih živalskih vrst v štirih državah.

Kdo lahko sodeluje? Učenci osnovnih šol (vse starostne skupine) v zavarovanih območjih narave: Krajinski park Goričko, Naravni park Raab, Narodni park Őrség in Skupnost šol biosfernega območja Mura-Drava-Donava.

Kako lahko sodelujete? V razredu narišite čim več živalskih in rastlinskih vrst, ki živijo na travnikih v bližini šole ali doma. Učenci lahko rišejo različne vrste, vendar vsak učenec lahko sodeluje le z eno risbo, na kateri je ena vrsta.

En učenec lahko pošlje le eno risbo ene izbrane vrste.

Format risbe? A4, ležeče

Katero tehniko uporabiti?
Risanje z barvnimi svinčniki (barvicami).

Kako označite risbo? Natisnite priloženi dokument (PRILOGA 3), izrežite tabelo in jo prilepite na zadnjo stran posamezne risbe. Tabela vsebuje ime narisane vrste, ime učenca, razred, ime mentorja in šolo.

Kakšna je časovnica projekta?

Prijavnico pošljite do 29. marca 2024.
Risbe pošljite do 26. aprila 2024.
Rezultati bodo objavljeni 22. maja 2024. Objavljen bo tudi e-dokument z vsemi risbami. 

Pohvale in nagrade za učence ter potrdila o sodelovanju za mentorje bodo na šole dostavljeni v začetku junija.

Komu poslati risbe?
Ustrezno označene risbe pošljite na naslov:
Nataša Moršič, Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad

Želimo vam