Vse več obročkanih dreves primernih za škrlatnega kukuja

 G. Domanjko, 17. 10. 2023

Spomladi 2021 je sedem lastnikov gozdov na območju Natura 2000 Goričko obročkalo 120 dreves hrasta, črne jelše, robinije in trepetlike. Namen obročkanja dreves je povečanje življenjskega prostora hrošča škrlatnega kukuja, ki živi skrito pod lubjem odmrlih dreves. Več o tem na naslednji povezavi.


Vsako obročkano drevo je bilo označeno s podobo škrlatnega kukuja   G. Domanjko

V prvi polovici septembra 2023 smo pregledali vseh 120 dreves in ugotovili naslednje:

Od 70 dreves hrasta gradna in doba se je 47 dreves v dveh letih in pol po obročkanju posušilo. Večina od teh dreves je brez listov v krošnji. 16 dreves hrasta se po obročkanju še ni posušilo, kažejo pa vsaj 30 % osutost listov v krošnji. 4 drevesa so uspela rano deloma zarasti in rastejo naprej brez izrazitih vidnih znakov v krošnji ali na deblu. Žal so v Selu nepridipravi 3 posušena drevesa tudi posekali in odpeljali iz gozda. Ta drevesa bo potrebno nadomestiti z na novo obročkanimi drevesi.

Od 33 dreves črne jelše se jih je po obročkanju posušilo 11. Razen pri enem se pri vseh ostalih kaže osutost listov v krošnji vsaj 50 %. Pri večini črnih jelš z osutostjo krošnje so listi manjši kot pri ostalih neobročkanih drevesih v okolici. Eno drevo je uspelo rano, ki predstavlja obročkan del, deloma zarasti in raste naprej brez vidnih znakov v krošnji ali na deblu.


Pri črnih jelšah so pogost odziv na obročkanje manjši listi v krošnji   G. Domanjko

Od 12 dreves robinije se jih je posušilo 10 in so brez listov v krošnji. Po obročkanju je večina dreves robinije, pod obročkanim delom, odgnala stranske poganjke ali poganjke iz korenin ob drevesu. Na vseh posušenih drevesih skorja ostaja na deblu. 2 drevesoma je uspelo rano deloma zarasti in rasteta naprej brez izrazitih vidnih znakov v krošnji ali na deblu.

Od 5 dreves trepetlike so se 4 drevesa posušila. Od teh 4 dreves sta 2 drevesi padli na tla. 1 drevo je uspelo rano na obročkanem delu deloma zarasti.

Zaključujemo, da se je več kot 60 % dreves, v dveh letih in pol po obročkanju, posušilo. Posušena drevesa so postala potencialni življenjski prostor za škrlatnega kukuja.