Slovesnost ob 20-letnici razglasitve Goričkega za Krajinski park kot del Trideželnega parka

 S. Dešnik, 12. 10. 2023 

Ob dvajsetletnici razglasitve Goričkega za Krajinski park, kar se je zgodilo na redni seji Vlade republike Slovenije, v petek, 9. 10. 2003, so zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko pripravili slovesnost, ki je bila v nedeljo, 8. oktobra 2023.

S sprejemom Uredbe vlade je Goričko postalo prepoznavno v slovenskem in širšem evropskem prostoru kot zavarovano območje narave po IUCN kriterijih kategorije 5 – Krajinski park in kot del Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség. V 71. členu Zakona o ohranjanju narave je "Krajinski park območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost."

Goričko je deležno tega statusa zaradi ohranjenih in biotsko raznovrstnih delov narave v obdelani kulturni krajini, ki je skozi zgodovino nastala spričo samooskrbnega kmetovanja malih in srednje velikih večkulturnih kmetij.

Slovesnosti so se udeležili gostje in slavnostni govorniki, ki so pomembno vplivali na nastanek Krajinskega parka in njegov dvajsetletni razvoj: g. Mladen Berginc, g. Marko Maver, g. Matjaž Nemec, v. d. direktorja ga. Darja Pajtler, ga. Stanislava Dešnik, zaposleni v zavodu in gostje iz Avstrije ter Madžarske. Navzoče je pozdravila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ga. Irena Šinko.

Po slavnostnih nagovorih so bile podeljene zahvale sodelavcev Javnega zavoda Krajinski park Goričko 11 občinam v parku: Cankova, Dobrovnik, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci in Šalovci; 11 osnovnim šolam v parku: Grad, Kuzma, Cankova, Sv. Jurij, Gornji Petrovci, Šalovci, Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci, Kobilje, Fokovci, Bogojina, Puconci; in sodelujočim institucijam: Zavodu RS za varstvo narave, OE Maribor, Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Pomurskemu muzeju v Murski Soboti, Zavodu RS za gozdove, OE Murska Sobota, Kmetijsko gozdarskemu zavodu Murska Sobota, Ustanovi dr. Šiftarjeva fundacija, Zavodu za upravljanje kulturne dediščine občine Grad – doživljajskemu parku Vulkanija. Zahvala je bila podeljena Goričkemu drüjštvu za lepše vütro in obema upravama sosednjih parkov, Naravnemu parku ob Rabi na Južnem Gradiščanskem in Narodnemu parku Őrség, ki vključuje slovensko Porabje na Madžarskem.

Na slovesnosti sta bili imenovani dve ambasadorki Krajinskega parka Goričko, ki sta se ob desetletnici Krajinskega parka Goričko pridružili prvima ambasadorjema akademiku g. dr. Antonu Vratuši in ge. Almi Vičar. Tako je naziv ambasadorka Krajinskega parka Goričko prejela ga. Zita Flisar Novak za dolgoletno strokovno sodelovanje pri nalogah z upravljanjem narave na kmetijskih zemljiščih, pri čemer je sodelovala od samega začetka z nasveti pri pripravi upravljavskega načrta z naravi prijaznim kmetovanjem, ohranjanju krajinskih prvin v kulturni krajini in pregledovanju biotske raznovrstnosti na travnikih. S parkom je sodeloval tudi njen soprog Ernest Novak, ki nas je prezgodaj zapustil, veliko svojega časa pa je posvetil razvoju vinogradništva in promociji Goričkega.

Kot druga je naziv ambasadorka Krajinskega parka Goričko prejela ga. Gordana Beltram za dolgoletno skrbništvo in strokovno sodelovanje pri varstvenih, upravljavskih in nadzornih nalogah, saj je bila dolgoletna skrbnica pogodbe Javnega zavoda Krajinski park Goričko na Ministrstvu za okolje in prostor, pri čemer je bdela nad poslovanjem in strokovnim delom ter v letu 2020 in 2021 intenzivno prispevala k dokončanju in sprejetju prvega načrta upravljanja Krajinskega parka Goričko za obdobje 2021–2025, za kar so ji zaposleni v JZ KPG neizmerno hvaležni.