NAJ travniški sadovnjak v Krajinskem parku Goričko 2023

Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja

JAVNI POZIV

za izbor za najlepši/najboljši travniški sadovnjak v Krajinskem parku Goričko v letu 2023

Predmet poziva
Predmet javnega poziva so travniški visokodebelni sadovnjaki v zavarovanem območju narave in krajine, v Krajinskem parku Goričko, in v evropsko varovanem območju narave, Natura 2000, ki imajo pomembno naravovarstveno, krajinsko ter gospodarsko vrednost in so urejeni v skladu z dobro kmetijsko prakso. Namen izbora je spodbuditi lastnike travniških sadovnjakov, da negujejo in ohranjajo ekstenzivne sadovnjake, ki so pomembni za redke in ogrožene živalske ter rastlinske vrste, kot tudi za ohranjanje tradicionalnih elementov kulturne krajine Goričkega.

Pogoji poziva
Na izbor se lahko prijavijo osebe, ki so lastniki ali najemniki travniških sadovnjakov na območju Krajinskega parka Goričko. Vse prijavljene travniške sadovnjake bo obiskala strokovna komisija in jih ocenila na podlagi pripravljenih kriterijev. Komisija bo ocenjevala vitalnost dreves, prisotnost dupel, gnezdilnic in drugih naravovarstveno pomembnih elementov: pestrost sadnih sort, botanično sestavo travniške ruše, način in število košenj, skrb za okolje in rastne razmere ter urejenost in videz sadovnjaka.

Rok in način prijave
Prijave za izbor NAJ travniški sadovnjak zbiramo do 15. septembra 2023 na naslovu Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad s pripisom »Naj travniški sadovnjak na Goričkem 2023«, ali na e-naslovu tomaz.koltai@goricko.info. Več informacij na telefonu 051 246 040 (Tomaž Koltai). Prijavnica za tisk je v priponki na dnu strani.

Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad ter priznanj sodelujočim bo 7. oktobra 2023 na prireditvi 17. Grajski bazar z goričkimi meštri na gradu Grad.