Poletne aktivnosti v projektu LIFE FOR SEEDS

 M. Matjašec, 6. 7. 2023

Pobrali prve letošnje semenske mešanice, navozili zeleno travniško biomaso in začeli s pobiranjem semen za semensko banko.

Pobiranje semenskih mešanic
Pri projektu LIFE FOR SEEDS smo tudi letos pobirali semenske mešanice, ki so namenjene setvi na vrstno revnejše travnike. Semensko mešanico smo, enako kot lani, pobirali na donorskih travnikih, ki so večinoma v zasebni lasti. Pomagali so nam sodelavci Kmetijskega inštituta Slovenije. Pobiranje semenskih mešanic s krtačnim strojem je predvideno 2x v rastni sezoni. Prvo krtačenje, ki je bilo v drugi polovici junija, smo zaključili. Drugo krtačenje bo izvedeno v avgustu. Večkratno krtačenje v sezoni pomeni večji izkoristek pobranega semena, saj vse rastline ne semenijo istočasno. Od predvidenih 13 ha travnikov smo pokrtačili 6,5 ha in na njih pridobili 196 kg sveže semenske mešanice. Le-to smo prepeljali na grad Grad, da se posuši. Ob večkratnem mešanju je danes semenska mešanica skoraj suha in bo v skladišču počakala na jesen, ko jo bomo ročno posejali na vrstno revnejše travnike.  


Pobiranje semenskih mešanic   M. Matjašec

Zeleni mulč
Istočasno smo letos prvič poskusili z obnovo travnikov s tako imenovanim zelenim mulčem. Zeleni mulč je zelena, sveže pokošena travna biomasa, ki je narezana na manjše kose in prepeljana na recipientski, vrstno revnejši travnik. Za ta poskus je bilo potrebno najprej pokositi vse recipientske travnike in odpeljati seno, da smo nanje lahko navozili zeleni mulč. Zeleno biomaso smo pridobili na vrstno bogatejših (donorskih) travnikih, ki so večinoma v zasebni lasti. Ta način obnove poteka v celoti s stroji v primerjavi z obnovo s semenskimi mešanicami, kjer je veliko ročnega dela. Hkrati pa je tudi hitrejši. Ali bo učinkovitejši, pa bo pokazal čas. Kako smo navozili zeleni mulč? Zeleni mulč smo na recipientski travnik prepeljali s samonakladalko, ki ima nože razporejene v razmaku 6 cm. Pri raztrosu smo poskusili čim tanjše raztrositi zeleno biomaso, da le-ta ne bi segnila. Ker je bilo v času nanosa zelo vroče, se je raztrošena biomasa hitro sušila, kar nam je olajšalo delo, ker je bilo ponekod potrebno raztros raztrositi z obračalnikom. Toplo vreme je pripomoglo k pospešenemu dozorevanju semen zelenih rastlin, za katere upamo, da bodo kalila. Zeleno travniško biomaso smo iz 7 ha prepeljali na 3,5 ha površin. K delu smo pristopili tudi raziskovalno. Na  nekaj travnikih smo postavili poligone, kjer obnavljamo polovico travnikov z zelenim mulčem in polovico s semenskimi mešanicami. Na nekaterih smo poskusno zasejali še stiri na drugih pa pustili naravni vegetaciji, da semeni kot po navadi.


Trosenje zelenega mulča   T. Koltai

Semenska banka
Letos smo začeli s pobiranjem semen travniških rastlin, ki bodo shranjena v 2 semenskih bankah. Cilj projekta je nabrati semena 300-tih različnih rastlinskih vrst. Nabiranje po potekalo vse do leta 2026. Semena bomo pobirali po celotnem Goričkem in vključili čim več različnih vrst rastlin, da zadostimo genski pestrosti. Letos smo izbrali 10 travnikov, ki smo jih v preteklem času obiskali (tudi večkrat) in na njih pobirali semena. Do sedaj smo nabrali preko 70 nabirkov – 1 nabirek na 1 vrsto rastline. Semena ene vrste nabiramo na večih travnikih. Te iste travnike bomo letos obiskali še večkrat, zato se ne hudujte, če boste ob poti naleteli na nepokošen travnik!


Vzorci nabranih semen   M. Matjašec

Vsem lastnikom travnikov, ki smo jih lani in letos vključili v projekt, se zahvaljujemo za izkazano zaupanje.