Prosto delovno mesto za nedoločen čas - naravovarstveni svetnik - M/Ž

Grad, 4.7.2023

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/1615/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US in 15/22 ter  54/22 – ZUPŠ-1) Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (za nedoločen čas):

NARAVOVARSTVENI  SVETNIK - M/Ž

Delovno mesto je objavljeno na spletni  strani in v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje Murska Sobota.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magisterij po visokošolski  strokovni izobrazbi, magistrska izobrazba (2. bolonjska stop.) TR: VII/2 
 • 5 let (60 mesecev) delovnih izkušenj,
 • osnovna raven znanja enega svetovnega jezika (nemščina, angleščina ali madžarščina),
 • vozniško dovoljenje B kategorije.

 Dodatni zaželena in potrebna znanja:

 • poznavanje dela z računalnikom,
 • usposobljenost na področju varstva naravne in kulturne dediščine, prostorskega in regionalnega razvoja ter razvoja podeželja,
 • poznavanje  področja zavarovanega območja,
 • celovito poznavanje področja dela,
 • komunikacijske sposobnosti.

 Delovno področje in naloge:

 • vodenje, odločanje, nadzor in izvajanje nalog v okviru pooblastil s področja dela,
 • najzahtevnejše metodološke in operativne strokovne naloge z delovnega področja,
 • samostojno oblikovanje najzahtevnejših sistemskih in programskih rešitev, drugih najzahtevnejših strokovnih gradiv oziroma izvajanje nalog na področju mednarodnega sodelovanja,
 • spremljanje stanja in nadzor v prostoru za področje dela z organiziranjem in vodenjem evidenc,
 • kooordinacija in mreženje s partnerji, lokalnimi skupnostmi in ostalimi deležniki na lokalnem, regijskem in državnem nivoju,
 • priprava novih mednarodnih projektov, vodenje in nadzor nad izvajanjem,
 • spremljanje stanja v naravi in opravljanje dela z različnim ročnim in motornim orodjem ter delom na višini,
 • druge naloge po navodilu nadrejene osebe.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas od predvidoma 1.8.2023, s poskusno dobo 6 mesecev.

Prijava mora vsebovati:

 • pisno ali e- vlogo z življenjepisom, euro-pass,
 • dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
 • dokazilo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije,
 • druga dokazila, ki potrjujejo izpolnjevanje dodatnih in zaželenih znanj.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili do vključno 12.7.2023 na naslov:

Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad ali na lidija.bernjak@goricko.info

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 90 dni od objave prostega delovnega mesta.

Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič)

Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park Goričko
Stanislava Dešnik