LIFE FOR SEEDS Na dveh goričkih travnikih posadili 720 sadik

 M. Matjašec, 31. 5. 2023

V okviru projekta LIFE FOR SEEDS posadili 720 sadik 11 različnih vrst travniških zeli

Travnika, eden v Panovcih in drugi v Šulincih, sta v lasti Javnega zavoda Krajinski park Goričko in aktivno vključena v obnovo kot recipientska. To pomeni, da sta se in se bosta v naslednjih letih obnavljala s pomočjo semenskih mešanic, t. i. »zelenim mulčem« in sedaj s pomočjo sadik. Sama travnika sta ruderalna, kar pomeni, da je njuna površina mestoma odprta in se vidi zemlja/prst, v kateri je prisotno veliko kamenja. Travna ruša je slabo zastopana. Na splošno pravimo, da so taki travniki suhi in revni. In ravno zaradi te revnosti smo se odločili, da ju bomo poskusili obnoviti tudi s saditvijo mladih zeli. Več o projektu lahko preberete tukaj.


Posajene zeli na travniku z redko travno rušo 

V Panovcih smo posadili 585 mladih sadik travniških zeli, od tega največ klinčkov (navadnega, deltastega in srhkega), nekaj bilnic, srednjega trpotca, srebrnega petoprstnika, metuljnic, prave lakote, vijoličnega lučnika, rumenkastega grintavca in brsteče haljice. V Šulincih pa smo posadili 135 sadik, od tega navadni klinček, deltasti klinček in brstečo haljico (vseh po 45 sadik).

Tudi lani smo na dveh njivah, na katerih ponovno vzpostavljamo travnik, posadili 25 sadik vijoličnega lučnika, od katerih jih je letos kar nekaj zacvetelo. Enako upamo, da se bo zgodilo tudi z letos zasajenimi sadikami.