Zbiranje ponudb za odstranitev biomase na zemljiščih v upravljanju JZ KPG

Štev.: EN004/2023 (430-0014/2023)

Grad, 12.5.2023 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE, PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih in na predračunu podate ponudbo za: Odstranitev biomase na zemljiščih z močno razširjenimi invazivnimi tujerodnimi vrstami (ITV) na zemljiščih v upravljanju Javnega zavoda Krajinski park Goričko (JZ KPG) in mulčenje z komunalnim mulčerjem na zemljiščih v upravljanju JZ KPG.

Opis naročila:

a) Odstranitev biomase dvakrat v kosni sezoni 2023, na zemljiščih z močno razširjenimi ITV v upravljanju JZ KPG na skupni površini 12,00 ha. Prva odstranitev biomase se opravi v juniju, druga odstranitev biomase se opravi od druge polovice septembra do konca oktobra. Lokacije, točni časovni okvirji in točni datumi odstranitve biomase se določijo sproti in so odvisni od vremenskih razmer.

b) Odstranitev biomase enkrat v sezoni 2023, na zemljiščih z močno razširjenimi ITV v upravljanju JZ KPG s skupno površino 7,00 ha. Odstranitev biomase se opravi od srede julija do konca septembra. Lokacije, točni časovni okvirji in točni datumi odstranitve biomase se določijo sproti in so odvisni od vremenskih razmer.

c) Mulčenje s komunalnim mulčarjem na zemljiščih v upravljanju JZ KPG na katerih je razširjena ITV navadna amorfa (Amorpha fruticosa) in druge ITV s površino 1,00 ha. Mulčenje se opravi v drugi polovici meseca julija. Lokacije, točni časovni okvirji in točni datumi odstranitve biomase se določijo sproti in so odvisni od vremenskih razmer.

Cena ponudbe-predračuna mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Ponudba mora vsebovati kratek opis načina izvedbe odstranitve biomase. Predračun mora biti veljaven do konca meseca junija.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele na naš naslov ali na elektronski naslov do 22.5.2023 do 12.00 ure.

Naročnik bo sprejel ponudbo, ki izpolnjuje  vse tehnične pogoje in ki bo ekonomsko najugodnejša.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru suma resničnosti predložnih podatkov in potrdil, zahteva predložitev originalnih in notarsko overjenih dokazil.

Kontaktna oseba s strani naročnika: Kristjan Malačič (kristjan.malacic@goricko.info).

Naslov naročnika se glasi Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad ali (park.goricko@siol.net).

 

Direktorica JZ Krajinski park Goričko

Stanislava Dešnik