LIFE FOR SEEDS v Italiji

 M. Matjašec

13. 5. 2023

Pri projektu LIFE FOR SEEDS smo v okviru mreženja obiskali tematsko soroden projekt LIFE Orchids v Italiji.

Udeleženci   U. Gajšek

Med 3. in 5. majem 2023 smo skupaj s partnerji v projektu LIFE FOR SEEDS  (DOPPS, TNP, NRP in KIS) obiskali regionalni park Portofino, ki leži v bližini Genove. Ogledali smo si 5 mikrolokacij – mikrorezervatov orhidej. Izvedeli smo, da so v laboratoriju vzgojili redke vrste orhidej, katere so nato posadili v omenjene mikrorezervate. Vsako novo posajeno orhidejo so ustrezno označili, predvsem zaradi tega, ker te rastline estivirajo (v vročem obdobju se nadzemni del rastline posuši, nato pa se ponovno pojavi v jesenskih mesecih in zacveti spomladi ali zgodaj poleti) in je njihovo mesto zasaditve poleti oz. naslednje leto nemogoče najti. Ena izmed 9 načrtovanih vrst zasaditve redkih orhidej je Orchis patens, ki je uspešno razmnožena in vzgojena edemična vrsta vzhodne Ligurije (drugod po svetu raste še v severni Afriki (Alžiriji in Tuniziji). Vrsta je bila izbrana kot vodilna vrsta za ohranitveni projekt LIFE Orchids. Ker je razmnoževanje in vzgoja laboratorijskih orhidej dokaj nepoznana (kompleksna zaradi simbioze gliv in dolgega časa razmnoževanja), so bili podatki, pridobljeni v njihovih raziskavah, zelo zanimivi in poučni. Večina orhidej, ki so jih vzgojili, je bila razmnožena in vitro, kar pomeni, da so bile orhideje predhodno izolirane iz orhidej v naravi in razmnožene s simbiotično setvijo z uporabo mikoriznih gliv.

Italijanskim kolegom se zahvaljujemo za prisrčen sprejem in obširno vodenje, našim projektnim partnerjem pa za soport ob odličnih fotografijah in prijetnem vzdušju. Več na spletni strani LIFE FOR SEEDS.