Prosto delovno mesto - vodnik v zavarovanem območju III - M/Ž

Grad, 19. 4. 2023

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/1615/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (za nedoločen čas):

Vodnik v zavarovanem območju III - M/Ž

Delovno mesto je objavljeno na spletni  strani in v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje Murska Sobota.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • specializacijo po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja), visokošolsko strokovno izobrazbo (1.bolonjska stop.), visokošolsko univerzitetno izobrazbo (1. bolonjska stop.), TR: VII/1
 • 8 mesecev delovnih izkušenj,
 • osnovna raven znanja enega svetovnega jezika (angleščina, alternativa nemščina),
 • vozniško dovoljenje B kategorije.

Dodatni zaželena in potrebna znanja:

 • poznavanje dela z računalnikom in programskimi orodji,
 • poznavanje predpisov s področja ohranjanja narave in vsebin kulturne dediščine,
 • poznavanje osnov doživljajskega vodenja,
 • komunikativnost za delo z obiskovalci,
 • poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda.

Delovno področje in naloge:

 • priprava vsebin prezentacije in vodenje obiskovalcev,
 • opravljanje izobraževalnih aktivnosti, vodenje in ozaveščanje obiskovalcev zavarovanega območja narave,
 • spremljanje stanja in vzdrževanje parkovne infrastrukture,
 • odgovornost za naloge, povezane z blagajniškim poslovanjem središča za obiskovalce,
 • urejanje poslovnih in razstavnih prostorov,
 • informiranje obiskovalcev zavarovanega območja,
 • druge naloge po navodilu nadrejene osebe. 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas predvidoma od 15. 5. 2023, s poskusno dobo 6 mesecev. 

Prijava mora vsebovati:

 • pisno ali e- vlogo z življenjepisom, euro-pass,
 • prijavo na delovno mesto,
 • dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
 • dokazilo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije,
 • druga dokazila, ki potrjujejo izpolnjevanje dodatnih in zaželenih znanj.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili do vključno 27. 4. 2023 na naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad ali na lidija.bernjak@goricko.info.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od objave prostega delovnega mesta.

Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187 (Lidija Bernjak Sukič)

Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park Goričko
Stanislava Dešnik