Prikaz vzgojne in pomladitvene rezi v travniških visokodebelnih sadovnjakih

  G. Domanjko
6. 3. 2023

Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG) je v okviru projekta Gorička krajina, med leti 2020 in 2022, s sajenjem tradicionalnih sort jablan na območju Natura 2000 Goričko vzpostavil 34 ha travniških visokodebelnih sadovnjakov. Od tega se je na 24 ha kmetijskih zemljišč zasadilo nove sadovnjake, na 10 ha pa je šlo za dopolnilno sajenje v obstoječe travniške visokodebelne sadovnjake; z namenom, da se v prihodnosti zagotovi in ohrani življenjski prostor velikemu skoviku in smrdokavri, ki gnezdita v duplih starejših sadnih dreves. 


Miran Torič predstavlja pravila, ki jih upoštevamo pri vzgojni rezi sadik   G. Domanjko

Namen JZ KPG je bil lastnikom dreves podati osnovno znanje, kako sadike pravilno negovati, da se razvijejo v vitalna drevesa s pravilno oblikovano krošnjo. Takšna drevesa bodo lastnikom v naslednjih desetletjih nudila obilen pridelek jabolk. V duplih dreves in krošnjah pa si bodo različne vrste ptic lahko poiskale mesta za gnezdenje.

V JZ KPG smo skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije - zavodom Murska Sobota, 3. marca v Trdkovi, na domačiji Seršen-Berićevih, organizirali prikaz vzgojne in pomladitvene rezi. Miran Torič iz omenjenega zavoda je udeležencem najprej predstavil, pozneje pa še pokazal osnovna pravila vzgojne rezi na dveh sadikah starih 5 let. Po predstavitvi vzgojne rezi smo se udeleženci premaknili v sadovnjak s starejšimi drevesi jablan in hrušk. Na jablani smo odstranili belo omelo, več suhih vej in vej, ki so rastla navzdol ali v druge veje. S tem smo vitalnejšim vejam dali več prostora in svetlobe za rast ter razvoj. Ob koncu prikaza rezi je Gregor Domanjko iz JZ KPG na hruško namestil gnezdilnico za smrdokavro in predstavil pravila za namestitev in vzdrževanje gnezdilnic.

Naslednji prikaz vzgojne in pomladitvene rezi bo 28. aprila v Lončarovcih.