V prihodnje manjši vpliv gvana in varnejše spremljanje netopirjev

  G. Domanjko
22. 2. 2023

Cerkvi Sv. Nikolaja v Dolencih in Sv. Martina v Kobilju spadata med najpomembnejši stavbni zatočišči netopirjev na Goričkem in v Pomurju. V obeh sta porodniški skupini navadnega netopirja, na podstrehi cerkve v Kobilju tudi porodniška skupina poznega netopirja. 

V Sloveniji živi 30 vrst netoprijev, kar predstavlja 1/3 vseh slovenskih sesalcev. Na območju KP Goričko je bilo doslej zabeleženih 15 vrst netopirjev. Več o netopirjih preberite tukaj.

V cerkvi v Dolencih smo med letoma 2003 in 2020 kotišče netopirjev šteli za uničeno, saj v njej ni bilo več netopirk, ki bi kotile. V letu 2021 smo prvič po 18 letih zabeležili 7 netopirk in 2 mladiča navadnega netopirja. V letu 2022 pa 7 netopirk in 3 mladiče navadnega netopirja. V cerkvi v Kobilju je število netopirjev že presegalo 300 primerkov. Zaradi neustreznih obnovitvenih del na cerkvi pred 12 leti so nekateri netopirji kotišče zapustili, v zadnjih letih pa njihovo število ponovno narašča. In z njimi tudi količina netopirskega gvana. V lanskem letu je tako 118 netopirk in 68 mladičev iztrebilo 39 kg gvana.


Nekdanji, neprimeren podest, in nov, varnejši, v cerkvi v Dolencih   G. Domanjko 

Z namenom preprečevanja vpliva netopirskega gvana na zvonišče in lažjega ter varnejšega spremljanja stanja netopirjev, smo zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko februarja v zvonikih obeh cerkva namestili 3 lesene podeste. Podesti bodo v prihodnje preprečevali padanje večine netopirskega gvana iz vrha zvonika, kjer se zadržujejo netopirji, na zvonišče in na tramove v zvoniku. Hkrati bomo gvano na podestih lahko hitreje in učinkoviteje očistili. Dimenzije podestov smo prilagodili netopirjem in njihovim preletnim potem. Tako bodo tudi v prihodnje lahko čim bolj neovirano letali iz zgornjega dela zvonika v spodnjega in obratno.